Past Meetup

MLMU #33 - Analýza sentimentu textu (K. Veselovská)

This Meetup is past

60 people went

Location image of event venue

Details

Kateřina Veselovská - Analýza sentimentu textu

Abstrakt: Sentiment analysis neboli automatická extrakce subjektivních názorů z textu je v současnosti jedním z hlavních témat počítačového zpracovávání přirozeného jazyka. V příspěvku bude shrnut současný stav bádání v této oblasti na českých datech. Obšírněji představím základní metody vytěžování emocí z textu, datové zdroje pro češtinu i specifika českých dat a přiblížím konkrétní aplikace a use cases např. z oblasti internetového marketingu, monitoringu sociálních sítí apod.

Jazyk prezentace: Česky

Místo: Paralelní Polis, Dělnická 43, Praha 7

(Doporučujeme dopravu tramvají na zastávku Dělnická)

Program:

18:30 - (19:30) Prezentace

(19:30) - 20:00 Diskuze

20:00 - ... Networking v restauraci Kozlovna (cca 100m od Paralelní Polis)

Machine Learning Meetups jsou pravidelná setkání lidí, kteří se zajímají (nejen) o strojové učení. Přijďte si poslechnout a inspirovat se zajímavými přednáškami o cutting edge metodách, zkušenostech, nástrojích, aplikacích v praxi …Ústředním bodem většiny meetupů je prezentace zajímavého hosta v úvodu setkání. Po ní to však zdaleka nekončí! Zájemci se mohou společně přesunout do blízké Kozlovny k dalšímu networkingu - seznámit se navzájem, probrat prezentaci, navzájem si poradit a pobavit se u dobrého piva a jídla.

http://www.mlmu.cz/