Past Meetup

MLMU #36 - Extrakce informací pomocí deep learningu

This Meetup is past

65 people went

Location image of event venue

Details

Prezentace: Extrakce informací pomocí deep learningu (P. Baudiš, T. Gogár)

Tomáš Gogár a Petr Baudiš představí technologie pro extrakci informací z textu i obrázků, na kterých pracují v rámci výzkumné skupiny 3C na ČVUT a začínajícího pražského startupu. Extrakcí informací se zabývají ve dvou oblastech. Na webových stránkách se snaží najít různé druhy údajů nikoliv rybařením v polévce tagů, ale pomocí konvolučních neuronových sítí, které si prohlížejí vyrenderované stránky stejně jako člověk, ale zároveň zahrnují i informaci o zobrazeném textu. Zároveň staví neuronové sítě zpracovávající přirozený text. Nakolik jej dokáží neuronky i pochopit a extrahovat z nich informace, ukazují na několika těžších úlohách, od průchodu dialogy až po rozhodování se o otázkách na základě desítek útržků novinových článků. Dočkáte se i krátké ukázky aktuálního stavu systému pro odpovídání na otázky YodaQA.

Jazyk prezentace: Česky

Místo: Paralelní Polis, Dělnická 43, Praha 7

(Doporučujeme dopravu tramvají na zastávku Dělnická)

Program:

18:30 - (19:40) Prezentace

(19:40) - 20:00 Diskuze

20:15 - ... Networking v restauraci Kozlovna (cca 100m od Paralelní Polis)

http://www.mlmu.cz/ (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mlmu.cz%2F&h=5AQEQqbIK&enc=AZNNd3iG4Rq4vG3AvaHdizFB83p_elyZ1U6H8Irrixsola3SafHhfs7AvnDxNBefoLY&s=1)