What we're about

Energia Chikungu týždenné tréningy

Po tréningu odídete z nášho štúdia s teplou žiarou blahobytu a pokojným pocitom uvoľnenou dôverou voči schopnosti Vášho tela regenerovať a uzdravovať sa.

"Medicína činskych cisárov" pomáha vyrovnať tok energie vo Vašom tele, čím sa stanete bdelý, nabudený, plne vnímajúc svoj potenciál. QiGong prináša úžitok mysli i telu sústredením vedomia na zlepšenie úloh automaticky vykonávané podvedomím.

Počas tréningu budeme pracovať na odstraňovaní blokád z Vašej chrbtice a spúšťaní hormónov k dosiahnutiu chemickej rovnováhy v tele.

TaiJiQuan (TaiJi) týždenné tréningy

Zjednoťte Vašu myseľ a telo, aby ste dosiahli pokojnú súdržnosť a dôveru vyjadriť sa zmysluplne, voľne a prirodzene. Vyžiadajte si prirodzený, plynulý pohyb, ktorý Vám neodňateľným právom patrí.

TaiJiQuan Vám pomôže nájsť rovnováhu v živote a umožní, aby sa Vaša krv, lymfa a životná sila mohli voľne a ľahko pohybovať, ako aj Vaše svaly a kĺby.

Pretože si precvičíte svoju pamäť a svoj mozog, rovnako ako svoje telo, Vaša koncentrácia a schopnosť okamžite relaxovať dosiahnu nové úrovne spolu s novým a jednoduchým spôsobom pohybu.

Upcoming events (5+)

Energia Chikungu týždenné tréningy (QiGong Energy Training)

Winterova 1778/62

€14.00

Scroll down for English Po tréningu odídete z nášho štúdia s teplou žiarou blahobytu a pokojným pocitom uvoľnenou dôverou voči schopnosti Vášho tela regenerovať a uzdravovať sa. "Medicína činskych cisárov" pomáha vyrovnať tok energie vo Vašom tele, čím sa stanete bdelý, nabudený, plne vnímajúc svoj potenciál. QiGong prináša úžitok mysli i telu sústredením vedomia na zlepšenie úloh automaticky vykonávané podvedomím. Počas tréningu budeme pracovať na odstraňovaní blokád z Vašej chrbtice a spúšťaní hormónov k dosiahnutiu chemickej rovnováhy v tele. After the class you will leave our studio with the warm glow of wellbeing and the calm sense of relaxed confidence in your body's ability to regenerate and repair itself. The "medicine of Chinese Emperors" helps smooth the flow of energy through your body so you become energised, alert and fully awake to your potential. QiGong benefits the mind and the body by focusing your conscious mind on improving the tasks your subconscious mind does automatically. During the class we work on removing blockages from your spine and triggering your hormones to balance your body chemistry. We work on different aspects of the 8 silk brocades according to the way the different seasons affect our bodies. This ancient form of preventative medicine is also great at resolving existing problems in the back, joints and internal organs.

Tai Chi pre začiatočníkov (Tai Chi for beginners)

Winterova 1778/62

€14.00

Zjednoťte Vašu myseľ a telo, aby ste dosiahli pokojnú súdržnosť a dôveru vyjadriť sa zmysluplne, voľne a prirodzene. Vyžiadajte si prirodzený, plynulý pohyb, ktorý Vám neodňateľným právom patrí. TaiJiQuan Vám pomôže nájsť rovnováhu v živote a umožní, aby sa Vaša krv, lymfa a životná sila mohli voľne a ľahko pohybovať, ako aj Vaše svaly a kĺby. Pretože si precvičíte svoju pamäť a svoj mozog, rovnako ako svoje telo, Vaša koncentrácia a schopnosť okamžite relaxovať dosiahnu nové úrovne spolu s novým a jednoduchým spôsobom pohybu. Unite your mind and body to relieve stress, improve your health and achieve a calm clarity. You’ll develop the confidence to express your higher self meaningfully, freely and naturally. Claim the natural, flowing full-body movement that is your birthright. TaiJiQuan will help you maintain balance in your life, connecting the physical and the mental. Enable your thoughts, emotions, blood, lymph and life-force to move as freely and easily as your muscles and joints will. You will be exercising your memory and your brain, as well as your body. Because of this, your concentration skills and ability to instantly relax will develop as you move in a new, easy way of just being "you".

Týždenná liečba spontánnym Chikungom (Spontaneous QiGong Healing Session)

(Scroll down for English) Opäť sa vrátite do Vášho detstva a plného zdravia. Špeciálne techniky umožňujú Vášmu podvedomiu vystúpiť z klietky, aby vykonalo liečivé úkony, ktoré sme boli podmienení každodenne utláčať. Tento tréning povzbudzuje Vaše telo sa slobodne vyjadriť, čím podporíte uvoľňovanie hormónov, ktoré Vás vykúpu v prúdoch vlastnej liečivej energie. Zdokumentované a skúmané čínskym filozofom ChongTzuom, sformulované do liečebnej formy lekárom HuaTuom, jedná sa o jaskynné maľby z pred[masked] rokov, takmer stratené v novodobých časov. In English... You'll feel like you've rediscovered your childhood and your health. Special techniques allow your subconscious out of its' cage to perform the healing tasks we have been conditioned to suppress on a daily basis. This is detox on a primal level. With a solid foundation in Daoist medicine, this class encourages your body to writhe, squirm, scream, shout and express itself freely to promote the release of hormones and bathes you in the flow of your own healing energy. Documented and investigated by the Chinese philosopher ChongTzu and formulated into a healing skill by the great physician HuaTuo, cave paintings in China from 10,000 years ago suggest this effective form of self-therapy is one of the oldest forms of medicine. Almost lost to modern times except for a select group of practitioners who decided to pass on the knowledge, we consider ourselves fortunate to be trained in and able to share the art of Spontaneous Healing QiGong therapy.

Začiatočníci Mantis Kung Fu (Beginners Mantis)

Winterova 1778/62

Aplikácie vnútorného bojového umenia, práca s chodidlami, postoje, kondičné techniky, tréning sily a citlivosti, cvičenie vo dvojici. Známy ako "trpký tréning", kvôli chuti, ktorá Vám ostane v ústach po cvičení, tento tréning pomôže Vašej mysli prejsť za hranice súčasných hraníc Vášho tela, aby Ste v sebe našli nové zdroje. Odporúčané pre tých, ktorý majú predošlé skúsenosti s TaiJi alebo bojovými umeniami. Tento tréning je o rešpekte, priateľstve a spolupráci študentov bojových umení k dosiahnutiu spoločného zdokonaľovania ich schopností. Afterwards, you may feel a little bruised and battered but you could just be one step closer to understanding your fellow human beings a bit more. Internal martial arts applications, footwork, stances, conditioning, techniques, power training, sensitivity training, partner drills. The difficult stuff in the 3rd and 4th levels of Tai Chi that most people skip, this is the "leg day" of internal arts. Known as "bitter training" because of the taste left in your mouth after the exercises, this training will help your mind extend past the current limitations of your body to find new resources within yourself. Recommended for those with some experience in Tai Chi or martial arts. This class is about the respect, friendship and co-operation of martial arts students to achieve mutual improvement in their skills.

Past events (62)

Začiatočníci Mantis Kung Fu (Beginners Mantis)

Winterova 1778/62

Photos (7)