Past Meetups (8)

What we're about

Mötesplatsen för dig som arbetar inom prestandatest (Performance Engineering).

Vi träffas 2 ggr om året (vår/höst) och alla deltagarna får möjlighet att delta i workshops, föreläsningar och erfarenhetsutbyten helt oberoende av verktygsleverantörer.

Members (180)

Photos (29)