Past Meetups

What we're about

Public Group

Mötesplatsen för dig som arbetar inom prestandatest (Performance Engineering).

Vi träffas 2 ggr om året (vår/höst) och alla deltagarna får möjlighet att delta i workshops, föreläsningar och erfarenhetsutbyten helt oberoende av verktygsleverantörer.

Members (165)

Photos (28)