Myślenie Produktowe

This is a past event

37 people went

Location image of event venue

Details

Warsztat ma na celu pokazać czym różni się inicjowanie projektu i inicjowanie pracy nad produktem oraz przedstawić doświadczenia prowadzącego związanego z oboma podejściami.
Podczas warsztatu uczestnicy będą inicjować produkt w oparciu min. o farmeworki Innovation Games oraz ćwiczyć metody pracy nad produktem które już następnego dnia mogą wypróbować w swoich firmach.

#Cele warsztatu#
- porównanie myślenia projektowego z myśleniem produktowym
- Praca w grupach i ćwiczenie tworzenia wizji produktu
- Praca w grupach i ćwiczenie priorytetyzacji w produkcie
- Praca w grupach i ćwiczenie szukania szans produktowych
- Praca w grupach i ćwiczenie praktycznego zarządzania ryzykami
- Praca w grupach i ćwiczenie wizualizacji produktu

#Dla kogo#
Warsztat jest kierowany dla: Product Ownerów, Analityków biznesowych, członków zespołów produktowych oraz Scrum Masterów

#Porowadzacy#

Maciej Sowiński zajmuje się Scrumem i zwinną organizacją pracy od 2010 roku, od 2014 roku jako agile coach i trener. W tym czasie pracował dla korporacji , spółek skarbu państwa , startupów i software housów . Zarówno w Polsce jak i w Niemczech, Danii, Anglii.
Jako trener przeszkolił już ponad 200 osób z tematów takich jak: Scrum, Kanban, zwinne zarządzanie, zwinne przywództwo.