What we're about

(Pro český, podívejte se dolů)
Meetup for all heart-centered individuals who really want to have and become more! If you desire to earn, achieve, have, create and be MORE, this group may be perfect for you! Prosperity Boost - Shortcut to Becoming More MeetUp is mean for anyone who FEELS TIRED out of getting average (or poor results) from a method they currently use. We welcome all of you who sincerely desire to hyper-boost personal, wealth & prosperity consciousness and, once for all stay away from mindset & lifestyle filled with mediocrity, fear, and lack.

Like-minded people, let's get together, share and help each other grow!

Today, all around us there are many books, audio programs, systems, etc. offered, promising fast & great results in this arena, but only few that actually WORK! Just like many of you, I have been trying quite a few of those, and just like you, I know what has worked and what not. We can help each other grow faster!

As entrepreneur and coach, during last 10 years or so, I have worked with hundreds of man and women, and I am grateful for witnessing incredible transformation & results manifested once principals of prosperity consciousness are aligned and applied correctly. As well, I have seen pain and struggle of those missing out on that and so remaining in the zone of "dreaming & not achieving," wishful thinking, blind fate mainly due to following incorrect or shallow advice. That's why I feel I can contribute to your journey and I am honored for the chance to do so.

This is a short video that may help you get an even better idea about this MeetUp group: https://www.youtube.com/watch?v=nUht5v6-D24

---------------- CZ -----------------
Meetup pro všechny ‚heart-centered‘ osoby, kteří opravdu chtějí vytvářet, vydělávat, a stát se více! Pokud chcete získat, dosáhnout, mít, vytvořit a být více, tato skupina může být ideální pro vás! Prosperity Boost (posílení prosperiti) je zkratka o tom že se stanete více. Tento MeetUp je pro každého kdo se CÍTI UNAVENÝ, z získávání průměrných nebo špatných výsledků. Vítáme všechny, kteří si upřímně přejí zvýšit povědomí o osobnosti, bohatství a prosperitě a jednou pro vždy zůstanou pryč od životního stylu plné průměrnosti, strachu a nedostatku.
Dnes všude kolem nás existuje řada knih, audio programů, systémů atd., které slibují rychlé a skvělé výsledky v této aréně, ale je jen málo těch které skutečně fungují! Stejně jako mnozí z vás, já jsem se snažil následovat přísně několik z těch, a podobně jako vy, vím co funguje a co ne. Bod je, můžeme si pomoct navzájem růst rychleji!
Jako podnikatel a transformativní coach jsem za posledních 10 let pracoval se stovkami mužů a žen a jsem vděčný za to, že jsem byl svědkem neuvěřitelné transformace a výsledků které se projevily jakmile jsou principy prosperity použitý správně. Také jsem viděl bolesti a potíže těch, kteří na tom chybějí, a tak zůstávají v oblasti "snění a nedosažení", zbožného myšlení a slepé důvěry především z důsledku nesprávných nebo mělkých rad. Proto se cítím, že mohu přispět k vaší cestě a jsem ctěn , že jsem k tomu mám možnost.

Toto je krátké video, které vám pomůže získat ještě lepší představu o této skupině MeetUp https://www.youtube.com/watch?v=nUht5v6-D24

Upcoming events (4+)

Prosperity BOOST Group Call - MANIFESTING Goals

Needs a location

In this Prosperity boost group call, (100% sales pitch-free environment) we will talk over few essential elements of the real prosperity growth and towards the end of this call you're going to receive special (and very useful) GIFT*.

We are going to:

 1. cover some of the most important PROVEN principles (often neglected or not understood enough)

 2. we are going to address the most common obstacles people face when trying to increase their personal and business income.

 3. Share - everyone is welcome to share the experience, doubts, successes in a constructive way.

 4. have a Q&A session

and

*5) Choose your GIFT.
Next to coaching and helping people, creating my own programs, writing books etc. I have never stopped learning and growing. As a result, I have a huge library of materials that are, in one way or another, aimed at helping and assisting abundance/wealth/prosperity growth.

I'm going to present 3 programs of well-established authorities in this field and if you like, as a gift you can choose one that resonates with you the most :)

LIMITED SPACE 2 to the max. 10 attendees, in order to assure high quality and enough time for everyone.

SKYPE OR ZOOM:
I figured these would be practical for most people. We may meet on webinar platform as well

HOW to JOIN: Add me on Skype: https://join.skype.com/gprqSxJw07Sx
We are going to join the group call.

Regarding the place & time:
Tell me if you have other suggestions, I can adjust to anything that makes sense for most of you! :)

Prosperity BOOST Group Call - MANIFESTING Goals

Needs a location

In this Prosperity boost group call, (100% sales pitch-free environment) we will talk over few essential elements of the real prosperity growth and towards the end of this call you're going to receive special (and very useful) GIFT*.

We are going to:

 1. cover some of the most important PROVEN principles (often neglected or not understood enough)

 2. we are going to address the most common obstacles people face when trying to increase their personal and business income.

 3. Share - everyone is welcome to share the experience, doubts, successes in a constructive way.

 4. have a Q&A session

and

*5) Choose your GIFT.
Next to coaching and helping people, creating my own programs, writing books etc. I have never stopped learning and growing. As a result, I have a huge library of materials that are, in one way or another, aimed at helping and assisting abundance/wealth/prosperity growth.

I'm going to present 3 programs of well-established authorities in this field and if you like, as a gift you can choose one that resonates with you the most :)

LIMITED SPACE 2 to the max. 10 attendees, in order to assure high quality and enough time for everyone.

SKYPE OR ZOOM:
I figured these would be practical for most people. We may meet on webinar platform as well

HOW to JOIN: Add me on Skype: https://join.skype.com/gprqSxJw07Sx
We are going to join the group call.

Regarding the place & time:
Tell me if you have other suggestions, I can adjust to anything that makes sense for most of you! :)

Prosperity BOOST Group Call - MANIFESTING Goals

Needs a location

In this Prosperity boost group call, (100% sales pitch-free environment) we will talk over few essential elements of the real prosperity growth and towards the end of this call you're going to receive special (and very useful) GIFT*.

We are going to:

 1. cover some of the most important PROVEN principles (often neglected or not understood enough)

 2. we are going to address the most common obstacles people face when trying to increase their personal and business income.

 3. Share - everyone is welcome to share the experience, doubts, successes in a constructive way.

 4. have a Q&A session

and

*5) Choose your GIFT.
Next to coaching and helping people, creating my own programs, writing books etc. I have never stopped learning and growing. As a result, I have a huge library of materials that are, in one way or another, aimed at helping and assisting abundance/wealth/prosperity growth.

I'm going to present 3 programs of well-established authorities in this field and if you like, as a gift you can choose one that resonates with you the most :)

LIMITED SPACE 2 to the max. 10 attendees, in order to assure high quality and enough time for everyone.

SKYPE OR ZOOM:
I figured these would be practical for most people. We may meet on webinar platform as well

HOW to JOIN: Add me on Skype: https://join.skype.com/gprqSxJw07Sx
We are going to join the group call.

Regarding the place & time:
Tell me if you have other suggestions, I can adjust to anything that makes sense for most of you! :)

Prosperity BOOST Group Call - MANIFESTING Goals

Needs a location

In this Prosperity boost group call, (100% sales pitch-free environment) we will talk over few essential elements of the real prosperity growth and towards the end of this call you're going to receive special (and very useful) GIFT*.

We are going to:

 1. cover some of the most important PROVEN principles (often neglected or not understood enough)

 2. we are going to address the most common obstacles people face when trying to increase their personal and business income.

 3. Share - everyone is welcome to share the experience, doubts, successes in a constructive way.

 4. have a Q&A session

and

*5) Choose your GIFT.
Next to coaching and helping people, creating my own programs, writing books etc. I have never stopped learning and growing. As a result, I have a huge library of materials that are, in one way or another, aimed at helping and assisting abundance/wealth/prosperity growth.

I'm going to present 3 programs of well-established authorities in this field and if you like, as a gift you can choose one that resonates with you the most :)

LIMITED SPACE 2 to the max. 10 attendees, in order to assure high quality and enough time for everyone.

SKYPE OR ZOOM:
I figured these would be practical for most people. We may meet on webinar platform as well

HOW to JOIN: Add me on Skype: https://join.skype.com/gprqSxJw07Sx
We are going to join the group call.

Regarding the place & time:
Tell me if you have other suggestions, I can adjust to anything that makes sense for most of you! :)

Past events (49)

Prosperity BOOST Group Call - MANIFESTING Goals

Needs a location

Photos (31)