Myślenie systemowe - warsztaty (druga edycja)

Join waitlist?

2 on waitlist

Share:

adaptacja

Ślusarska 6 · Kraków

How to find us

Ślusarska 6/108, Klatka C - mniej więcej środek ulicy, klatka koło Raw Nest

Location image of event venue

Details

Na ostatnie warsztaty poświęcone myśleniu systemowemu było więcej chętnych niż oferowanych miejsc. Dlatego wracamy z drugą edycją.

Bilety -> https://mysleniesystemowe2.evenea.pl/
__________________________________________________________________________

Jeśli w pracy większość czasu pochłania Ci rozwiązywanie coraz to nowszych problemów, które zdają się nigdy nie kończyć i brać się znikąd, a Ty masz wrażenie, że tkwisz w niekończącej się spirali beznadziei - być może brakuje Ci szerszej perspektywy pozwalającej zidentyfikować ich źródło?

Przyjdź na warsztat, podczas którego przedstawimy bazowe koncepcje myślenia systemowego, a w części praktycznej wspólnie zaprojektujemy system zwracając szczególną uwagę na istniejące zależności i połączenia.

Myślenie systemowe jest istotnym narzędziem diagnostycznym i naprawczym, leżącym u podstaw tworzenia uczących się organizacji. I co za tym idzie, jest wysoce pomocne w budowaniu zwinnego stylu pracy. Analiza i obserwowanie świata pozwalają na wyciąganie wniosków, które są kluczem do wprowadzania ulepszeń. Myśląc systemowo dostrzegamy połączenia między pozornie niepowiązanymi obiektami i stanami, co umożliwia nam na wprowadzania zmian i modyfikacji, które dotyczą problemu leżącego u źródła, nie jego symptomów - w konsekwencji oszczędzamy wiele czasu i energii.

Cel: Przekazanie wiedzy dotyczącej pętli stabilizujących i wzmacniających, umiejętności identyfikowania źródła problemów i poszukiwanie rozwiązań, postrzeganie organizacji jako całości, stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu szerokiej perspektywy.