Introductie Sociocracy 3.0

Details

For English scroll down.

Introductie Sociocracy 3.0 door een combinatie van voorstelling van het nieuwe boek van Jef Cumps en oefeningen waar je zelf aan deel kan nemen. Sociocracy 3.0 is is een nieuw, veelbelovend model dat zich snel verspreidt in de internationale managementwereld. Zowel teams als organisaties gebruiken Sociocratie 3.0 om succesvol samen te werken vanuit gelijkwaardigheid, collectieve intelligentie en een wendbare organisatiestructuur. Sociocratie 3.0 biedt een gids om effectieve(re) samenwerking mogelijk te maken op elke schaal!

De locatie van Fontys Hogeschool ICT op Strijp-T is gekozen omdat daar 'open onderwijs' gedaan wordt en en studenten mee ontwikkelen aan een 'peer-to-peer learning platform'.

Agenda:
- check-in
- waarom S3
- voorstelling boek en persoonlijke ervaringen
- introductie S3 patronen
- oefening consent besluitvorming
- debriefing
- vragen
- check-out

Facilitatie van sessie door Jef Cumps en Frederik Vannieuwenhuyse. Hosting door Stefan Groenendal i.s.m. Fontys ICT.

Jef Cumps is een ervaren coach en trainer verbonden aan iLean. Jef heeft naast ervaring met Sociocracy ook ervaring met scrum, lean, agile, kanban, teal bij organisaties op allerlei niveaus.

Frederik Vannieuwenhuyse is een coach, facilitator en trainer verbonden aan Cronos Groep. Hij staat voor het realiseren van creative werkomgevingen waar iedereen zich goed voelt.

Stefan Groenendal is een strategie consultant, ontwikkelaar van nieuwe organisaties en co-creator in Teal for Teal Nederland en Internationaal.

English

Introduction Sociocracy 3.0 through presentation of Jef Cumps new book and actual S3 exercises. S3 is a renewed promising model quickly spreading in the world of management. Teams as well as all types of organisations use S3 to successfully collaborate based on equality, collective intelligence and an agile organisation. S3 offers a guide to make collaboration possible on every scale.