Details

Desmos ambition är att förändra och förbättra möjligheten att ge gåvor på nätet. Vi förenar organisationers, företags och privatpersoners gemensamma vilja att förbättra världen. Genom Desmo skapas möjligheten att ge en gåva i samband med internethandel. Bidragsgivaren väljer själv vilken av våra anslutna organisationer som ska få gåvan. Vår affärsidé bygger på att 100 % av det skänkta beloppet ska förmedlas till vald organisation. Läs mer om hur detta möjliggörs på sidan så funkar det (http://desmo.org/sa-funkar-det/sa-funkar-desmo).