Running Dinner Stockholm, second round

This is a past event

30 people went

Location image of event venue

Details

//For English version scroll down//

Hej alla matälskare,

Running Dinner är tillbaka i Stockholm!

Efter en grym premiär med 50 deltagare över hela Stockholm kommer Running Dinner tillbaka för att lysa upp vintermörkret. Bilda ett team och var med i det andra kulinariska ruset genom stan!

Det finns ett obegränsat antal gafflar och knivar - anmäl er nu!

http://bit.ly/1xGMJyr

Vad Svenska Dagbladet tyckte om premiären kan ni läsa här: http://www.svd.se/mat-och-vin/running-dinner_4221111.svd

***

VAD ÄR RUNNING DINNER?

Running Dinner är ett middagsevenemang som förenar människor från olika områden som delar en passion, mat. Efter framgången i november samt i många europeiska städer förut erbjuds stockholmarna för andra gången att delta i detta kulinariska rus. I lag på två eller tre kommer ni att tillbringa en lördagkväll i staden för att äta en tre-rätters-middag på tre olika platser, hemma hos och med trevliga matälskare. En av ställena kommer att vara ditt hem där du ska laga din maträtt för två lag som hälsar på. Det mest fascinerande är att fram till varje maträtt vet du inte vem du ska umgås med. Är du redo för en smaklig överraskning?

JAG VILL VARA MED - HUR FUNGERAR DET?

1) Fram till den 11e januari (söndag), kl. 23:59, kan du anmäla ditt lag för Running Dinner i Stockholm med hjälp av denna online-blankett:

http://bit.ly/1xGMJyr

2) Den 15e januari (torsdag), kommer du att få en bekräftelse via e-post som också avslöjar vilken rätt du och ditt lag kommer att bjuda på på lördag – antingen förrätt, varmrätt eller dessert. Sedan ska ni bestämma vad ni vill laga. Kom ihåg att ni ska laga mat för sammanlagt sex till nio personer.

3) Evenemanget äger rum på lördag, den 17e januari. På fredag kommer ni få ett mail som avslöjar kvällens adresser och tider, inklusive lokalen för efterfesten. Sedan är det bara att förbereda klart inför kvällen och njuta av den härliga middagen. Vi ses!

Låter det som en bra plan? Running Dinner är det perfekta evenemanget för dig som vill uppleva ett spännande sätt att käka middag och har möjlighet att vara värd till två lag för en maträtt! Du som ännu saknar lag eller kök, kan ändå registrera dig ändå. Arrangörerna kommer att göra sitt bästa för att hitta ett roligt lag för dig.

http://bit.ly/1xGMJyr

Obs: Du registreras endast om du fyller i hela enkäten!

Anmälan är öppen fram till söndag den 11e januari, kl. 23:59.

VANLIGA FRÅGOR

VAD HÄNDER OM VI GÅR VILSE?
Ni får mobilnumren till era värdar i förväg via mail. Ring ifall stället är svårt att hitta.

TÄNK OM JAG INTE VET HUR MAN LAGAR MAT?
Ring din mamma! Var kreativ och googla rätter som du tycker om. Kanske du även känner till en bra kock som kan bli din partner för kvällen?

VAD GÖR JAG OM JAG INTE HAR NÅGON PARTNER FÖR KVÄLLEN?
Kom ihåg att alla är välkomna – par, kompisar, kollegor mm. Det är dock inga problem om du registrerar dig ensam – gör en anteckning i registreringen och vi kommer att hitta en kock-kompis för dig!

FOLK SOM JAG INTE KÄNNER KOMMER HEM TILL MIG. BEHÖVER JAG VARA OROLIG?
Oroa dig inte - matälskare är trevligt folk. Grundtanken är att sprida händelsen bland människor som bryr sig om mat och om andras välbefinnande. Således får du gärna bjuda in fler av dina kompisar till evenemanget. Dessutom vet arrangörerna vem som kommer till dig och var de bor enligt registreringsuppgifterna. Däremot kan de dock inte ansvara för säkerheten.

HUR MYCKET KOSTAR DET ATT DELTA I RUNNING DINNER?
Evenemanget är i princip gratis. Den enda kostnaden du behöver täcka är för de råvaror som behövs för att laga en måltid plus dryckerna för sex till nio personer, inklusive ditt lag. Å andra sidan kommer andra att laga mat och serverar drinkar till dig, i slutändan betalar du alltså enbart för din egen middag.
Från tidigare evenemang har vi lärt oss att rätterna är ungefär lika i värde, även om vi inte kan garantera detta. Hur som helst handlar Running Dinner inte om musslor och kaviar, utan om mingel och kul sällskap.

HUR SKA VI TA OSS RUNT?
Det är upp till dig om du cyklar, kör bil eller åker kollektivt. Arrangörerna rekommenderar att du köper en 24-timmars-biljett eftersom deltagarna bor inom ungefär 30 minuter från T-Centralen.

SKA VI KÖPA MED NÅGOT FÖR VÅRA VÄRDAR?
Nej, ta med bara två saker: ditt bästa leende och en tom mage. Värden tar hand om dryckerna då de vet vad som passar bäst.

FINNS DET EN KLÄDKOD?
Smart casual: Tänk att det är din bästa väns födelsedag och att drottningen kanske kommer (eller inte).

HUR MYCKET FÖRBEREDELSETID HAR VI?
- Ni som lagar förrätt har så mycket förberedelsetid som ni vill.
- Ni som lagar huvudrätt ankommer hemma hos er vid ungefär samma tidpunkt som gästerna. Förbered ingredienserna i förväg om ni kan, hacka lök och duka bordet. Hitta gärna ett recept som inte tar längre än 45 minuter. Matlagningen i sig kommer att ske när dina gäster är där, så låt dem hjälpa dig.
- Ni som lagar efterrätt ankommer hemma hos er också vid ungefär samma tidpunkt som gästerna. Beroende på vilket recept ni väljer kan ni göra efterrätten klart under förmiddagen, eller så lagar ni tillsammans med gästerna. I så fall ska receptet inte ta längre än 45 minuter.

Syftet med Running Dinner är inte bara att äta tillsammans, utan även att laga mat tillsammans – de bästa skämten uppstår ändå i ett stökigt kök!

HUVUDREGEL FÖR RUNNING DINNER:
Ta det lugnt, allt ordnar sig! Följ instruktionerna från mailet du får och ta reda på det bästa sättet att komma till nästa värd. Var alltid i tid! Detta är nödvändigt för att kvällen ska lyckas. Annars får du de andra att vänta och dröjsmål innebär även mindre tid att njuta av rätten som värden har lagat för dig med allt sitt hjärta. Det har funkat i Italien – så det kommer att blir bra.

______________________________________________

Hey there food lovers,

Running Dinner is back in Stockholm!

After a great premiere with around 50 cooks and diners strolling around Stockholm, Running Dinner is back to lighten up the winter. Team up with a friend and join the second culinary race!

Forks and knives are unlimited - join now!

http://bit.ly/1xGMJyr

WHAT IS RUNNING DINNER?

Running Dinner is a dining event, bringing people from different areas together who share one passion; food. After the successful Sweden premiere in November and the preceding events in many other European cities, we invite Stockholmers again to take part in this exciting culinary race. In a team of two or three people, you will spend a Saturday evening going around Stockholm to eat a three-course dinner in three different locations, at the homes of food lovers. One of the locations will be your place, where you will host and serve two visiting teams. The most fascinating part is that not until the very last hour will you know whom you will meet for the three different courses. So, are you ready to greet and eat?

I WANT TO JOIN - HOW DOES IT WORK?

1) By 11th January 23:59 (Sunday), register for the Running Dinner event in Stockholm using this online survey:

http://bit.ly/1xGMJyr

2) On 15th January (Thursday), you will receive an e-mail confirming your registration, also telling you which course you and your team will be cooking on Saturday – starter, main course or dessert. Then you and your cooking team should decide what recipe to cook. Remember that you will cook for six to nine people in total.

3) The event takes place on Saturday, 17th January. On Friday, your team will receive an e-mail containing the adresses and times for the evening, revealing also the location for the after party. After that, all you have left to do is to finish your preparations and enjoy the evening. See you around!

Does it sound like a good plan? If you want to experience a new way of dining and if you are able to host two teams for one course, this is the event for you. Even if you don’t have a team or a kitchen, feel free to register. The organisers will do their best to find an amazing cooking team for you.

http://bit.ly/1xGMJyr

Please note that you will only be registered if you complete the survey! Registration will be open until Sunday, 11th January, 23:59.

FAQs

WHAT IF I GET LOST?

We will send you the mobile phone numbers of the hosts in advance. That way you can call them if the location is hard to find.

WHAT IF I DON'T KNOW HOW TO COOK?

Call your mum! Be creative and google some dishes that you enjoy. Maybe you know a good cook who could be your partner for the evening?

WHAT IF I DON'T HAVE A PARTNER FOR THE EVENING?

Remember that everyone is welcome – couples, singles, friends and colleagues. No problem if you register alone - make a note in the registration and we will find a cooking companion for you!

I AM CONCERNED THAT STRANGERS WILL BE COMING TO MY HOUSE. CAN I TRUST THEM?

Don't worry – food lovers are nice people. The main idea is to spread the event among people who care about food and about the wellbeing of others. This is why you are encouraged to invite some of your friends. Moreover, the organisers know who is coming to your place and where they live, according to the registration information. However, the organisers cannot take responsibility for safety. So always be careful (particularly with that hot pan!).

HOW MUCH DOES IT COST TO PARTICIPATE IN RUNNING DINNER?

The event is free of charge. The only cost you will have is to cover the groceries required to cook a meal for six to nine people (including yourself), plus the drinks. On the other hand, others will be cooking and serving drinks to you. The bottom line is that you only pay for your own dinner. From our experience we learned that the meals served are approximately equal in value, although we cannot guarantee this. Anyway, the event is not about oysters and caviar but openness and company.

HOW DO I GET AROUND?

It is up to you whether you bike, drive or go by public transport. The organisers recommend you to get a 24-hour ticket, as the participants will be located within approximately 30 minutes of T-Centralen.

SHOULD WE BRING SOMETHING FOR OUR HOSTS?

Only two things: your brightest smile and an empty stomach. The hosting team takes care of the drinkssince they know what drinks suit their meal best.

IS THERE A DRESSCODE?

Smart casual: Just imagine it is birthday of your best friend and the Queen might be coming (or not).

HOW MUCH PREPARATION TIME DO WE HAVE?

- If you make a starter, you have as much preparation time as you want.

- If you make a main course, you will be entering your house at about the same time as the guests. Prepare the ingredients in advance, cut those onions and set the table. Try to find a recipe that takes no longer than 45 minutes. The cooking itself will be done when your guests are there, so feel free to include them.

- If you make a dessert, you will also be entering your house at about the same time as the guests. You can choose either a recipe that can be completed before the event starts, or you involve your guests in the process. In that case, it should not take longer than 45 minutes.

The event is not just about eating together but also about cooking together. Still, the best jokes emerge in a messy kitchen!

RUNNING DINNER RULE NUMBER ONE: Take it easy and trust the flow! Follow the instructions from the SMS and find out the best mode of transport to get to your next host. Be on time! This is essential for the event to work. Otherwise you will make others wait. Plus delays mean less time to enjoy the meal that they prepared for you with all their heart.It worked in Italy – so you will be fine.