What we're about

SARE är en ideell förening för alla som är intresserade av kravhantering och BA. - Ge möjlighet för breddat nätverk. - Skapa forum för erfarenhetsutbyte. - Bidra till utveckling inom kravhantering. - Främja föreningens medlemmars kompetensutveckling.

Past events (4)

Kunddriven, agil kravhantering – en storskalig tillämpning

Sciencepark Lindholmen

SARE VÄST Q2 2016

First Hotel, Centralhuset Conference, Nils Ericsonplatsen 4

SARE Väst Q1 2016

First Hotel, Centralhuset Conference, Nils Ericsonplatsen 4

Photos (11)