Past Meetups (4)

What we're about

SARE är en ideell förening för alla som är intresserade av kravhantering och BA. - Ge möjlighet för breddat nätverk. - Skapa forum för erfarenhetsutbyte. - Bidra till utveckling inom kravhantering. - Främja föreningens medlemmars kompetensutveckling.

Members (250)

Photos (11)