Past Meetup

The impact of Quantum Computing.

This Meetup is past

193 people went

Price: €10.00 /per person
Location image of event venue

Details

De wereldwijde race naar de quantumcomputer is in volle gang. Google, Microsoft, IBM, Baidu, Alibaba en Tencent zijn in gevecht om de eerste stabiele quantumcomputer te maken. Quantumcomputers zijn intelligente en krachtige computers die informatie op een nieuwe manier verwerken en op deze wijze grote en belangrijke doorbraken kunnen forceren. Er wordt verwacht dat quantumcomputers deuren zullen openen naar mogelijkheden die nu nog ondenkbaar zijn.

De werking van de quantumcomputer is iets waar het gezond verstand soms moeite mee heeft. Want waar normale computers informatie verwerken in ‘bits’ die de waarde 1 of 0 kunnen hebben zijn quantum computers gebaseerd op qubits; die kunnen tegelijkertijd 1 en 0 zijn. Alsof een koektrommel leeg en vol is.

Met quantum computing zouden we kunnen uitrekenen hoe het perfecte geneesmiddel op moleculair niveau gemaakt kan worden, door welke oorzaak veranderingen in het klimaat ontstaan. Maar ook hoe problemen met mobiliteit kunnen worden opgelost of welk materiaal bij kamertemperatuur nog supergeleidend is, wat een enorme impact zou hebben op onze energievoorziening.

En hoe sterk is de encryptie van ons berichtenverkeer als quantumcomputers realiteit worden? Wat moeten we gebruiken voor data die we nog tien jaar of langer geheim willen houden?

SPREKER 1: Arian Stolk is onderzoeker bij QuTech – het quantuminstituut waarin TU Delft, Microsoft en TNO nauw samenwerken. QuTech behoort tot de wereldwijde top in Quantum Computing onderzoek.
Bij Qutech werken ze niet alleen aan een Quantum Computer, maar ook aan het eerste quantumnetwerk ter wereld.
In 2014 werd QuTech door de Nederlandse overheid gekozen als "nationaal icoon", met de minister van Economische Zaken als ambassadeur.

SPREKER 2:
Armand Stekelenburg is Quantum Computing expert bij IBM. Bij IBM hebben ze al universele quantumcomputers beschikbaar voor het bedrijfsleven, de wetenschap en andere geïnteresseerden. Cor komt vertellen wat ze bij IBM in de praktijk al doen met quantum computing en hoe hun klanten het al gebruiken in hun "Quantum-Computing-as-a-service" oplossing.

Dat en veel meer op 10 september!