What we're about

I denne gruppen vil dere motta informasjon knyttet til testfaglige frokostseminarer arrangert av SOCO. En gang i kvartalet vil SOCO gi dere en foredragsholder som snakker om dagsaktuelle temaer innenfor testfaget. SOCO ønsker å bidra til testmiljøet i Oslo. Alle er hjertelig velkommen til å delta, SOCO stiller med lokalet, foredragsholder og frokost.

Upcoming events (1)

SOCO Frokostseminar - TestRadar 2020!

Hotel Continental, Oslo

Hvilke trender gjelder for året som kommer? Hva bør dere styre unna, hva er nytt og hva bør dere bruke? Bli med oss på en inspirerende og lærerik morgen, hvor du vil få et innblikk i testfagets status i Norge. Dette er fjerde året vi i SOCO tar tempen på testfaget og nå gleder vi oss til å dele våre erfaringer og anbefalinger i TestRadar 2020 med dere! For påmelding gå til www.soco.no/frokostseminar TESTRADAR 2020 TestRadar er en temperaturmåler på test i Norge, basert på erfaringer og synspunkter fra SOCOs egne medarbeidere. Den fungerer som en kilde til inspirasjon, tips og debatt rundt hva som rører seg innenfor testfaget i Norge. Morten Saue og Emil Wiik Larsen vil gi oss en gjennomgang av den nylanserte TestRadar 2020 og dens fire kategorier; Verktøy, Metode & Prosess, Kompetanse og Organisering & Strategi. I tillegg vil de fremheve hvilke trender og utviklinger som er spesielt verdt å merke seg for 2020. Deretter vil Lauritz Møllersen og Kjetil Gjelsten gå dypere inn i to av temaene til TestRadar 2020. GENERERE TESTDATA MED MASKINLÆRING med Lauritz Møllersen Testdata generelt er et utfordrende område, spesielt innenfor det offentlige. Etater har gjerne sin egen testdata og den er ikke bestandig representativ sammenlignet med produksjonsdata. Skatteetaten utvikler en løsning for å generere en syntetisk testbefolkning for hele Norge. Gjennom bruk av maskinlæring sørger man for at data er både representativ og dynamisk. Lauritz vil gi en kort introduksjon til løsningen de har valgt, BRUKEN AV MASKINLÆRING I TESTVERKTØUET MABL med Kjetil Gjelsten Det har i den siste tiden kommet flere testverktøy som benytter seg av AI og maskinlæring (ML). Et av dem er mabl som ble startet opp i 2017 av tidligere Google-ansatte i Boston. Hos mabl har de tatt i bruk Google sin «ML & Analytics pipeline» til å forbedre automatisert GUI-testing av nettsteder. Kjetil vil gi en kort presentasjon med eksempler fra bruken av dette testverktøyet hos Thon Hotels med fokus på maskinlæringskomponenten til mabl. OM FOREDRAGSHOLDERNE Morten Saue har holdt foredrag ved en rekke anledninger. Han er en drivende og engasjert teknisk tester og testutvikler med erfaring innen blant annet testautomatisering, testdatagenerering, en rekke programmeringsspråk, samt verktøy til bruk innen teknisk testing. --> https://www.linkedin.com/in/morten-saue-1190a5142/ Emil Wiik Larsen har i over 10 år jobbet med test og kvalitetssikring i store og smidige systemutviklingsprosjekter i offentlig sektor. Han brenner for faget for testfaget og deler gjerne av sin erfaring. Emil har bred kompetanse på testledelse av funksjonell og ikke-funksjonell test. --> https://www.linkedin.com/in/emilwiiklarsen/ Lauritz Møllersen er en testkonsulent som har solid erfaring innenfor testledelse og teknisk testing. Innen offentlig og bank/finans har han deltatt på flere store prosjekter som Autosys hos Statens Vegvesen og Modernisering av Folkeregisteret hos Skatteetaten. --> https://www.linkedin.com/in/lauritzmollersen/ Kjetil Gjelsten har lang og bred erfaring fra området test og kvalitetssikring både innen offentlig og privat sektor. Han har holdt flere foredrag og kurs, og har over 15 års testledererfaring fra både kunde- og leverandørsiden i innføringen av moderne IT-løsninger i ulike bransjer --> https://www.linkedin.com/in/kjetilgjelsten/ PÅMELDING: www.soco.no/frokostseminar SOCO inviterer til frokostseminar fire ganger i året. Her vil vi ta opp dagsaktuelle tema knyttet til våre fagområder. Arrangementet er gratis og passer for alle som er interessert i test! Enkel servering fra kl. 08:00, foredraget begynner kl. 08:30

Past events (13)

Velkommen til årets siste SOCO Frokostseminar!

Hotel Continental, Oslo

Photos (8)