What we're about

I denne gruppen vil dere motta informasjon knyttet til testfaglige frokostseminarer arrangert av SOCO. En gang i kvartalet vil SOCO gi dere en foredragsholder som snakker om dagsaktuelle temaer innenfor testfaget. SOCO ønsker å bidra til testmiljøet i Oslo. Alle er hjertelig velkommen til å delta, SOCO stiller med lokalet, foredragsholder og frokost.

Past events (15)

SOCO Frokostseminar - Syntetiske testdata til felles nytte

Hotel Continental, Oslo

SOCO Frokostseminar - TestRadar 2020!

Hotel Continental, Oslo

Velkommen til årets siste SOCO Frokostseminar!

Hotel Continental, Oslo

SOCO Frokostseminar: The secret life of automation

Hotel Continental, Oslo

Photos (8)