What we're about

您好!“西贡中文交流俱乐部”是为了每一位爱汉语的朋友成立的。在这里,你们不但可以练习自己的汉语,而且还可以认识一些新的朋友。我们主要的话题都离不开日常生活,经济,爱情,家庭

收费:完全免费的的,你们只要为自己的饮品付钱

地点:通常都组织在一些漂亮的咖啡店

时间:大约是两个星期一次的

The event is for those who are learning Chinese and want to practice speaking and listening regularly. During the session, please feel free to join a table or a group, and speak up. If you are shy, you can just listen to others and practice your listening skills.

We encourage everyone at any level to join us so we can learn and improve together. Cheers.

Buổi giao lưu dành cho những bạn đang học hoặc yêu thích Tiếng Trung (Quan Thoại) và muốn có cơ hội thực hành nghe nói. Trong buổi giao lưu này, các bạn hãy mạnh dạn tham gia các nhóm và đóng góp câu chuyện. Nếu các bạn chưa thực sự tự tin và còn ngại nói, bạn cũng có thể lắng nghe các bạn khác để luyện tập kỹ năng nghe.

Nhóm khuyến khích các bạn ở nhiều trình độ khác nhau tham gia các hoạt động của nhóm. Cheers,

Past events (39)

Mandarin meet-up on May 2nd, 2018

Mila Coffee

Mandarin meet-up on May 2nd, 2018

Mila Coffee

Mandarin meet-up on May 2nd, 2018

Mila Coffee

Mandarin meet-up on April 18th, 2018

Mila Coffee

Photos (172)