WordPress E-Commerce

This is a past event

55 people went

Details

Chào các bạn,

(***Scroll down to see the content in English)

Mình vừa đặt lịch cho buổi meetup sắp tới: Thứ bảy, ngày 19/04/2014.

+ Thời gan: 14.00 - 16.30

+ Địa điểm: Khánh Giao Cafe, E 04A Thất Sơn, P. 1, Quận 10, TPHCM

Lần này, OnTheGoSystems (http://www.onthegosystems.com/) tiếp tục tài trợ địa điẻm và nước uống cho tất cả mọi người tham dự.

Chủ đề chính của lần meetup này là "WORDPRESS E-COMMERCE".

Việt Nam đang là một trong những nước có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới, vì vậy cụm từ "thương mại điện tử" đang ngày càng phổ biến và trọng tâm của nhiều cuộc nói chuyện trong một vài năm qua.

Như các bạn cũng dã biết, WordPress hiện nay không chỉ là một platform để xây dựng trang blog hay trang tin, nó cũng có thể sử dụng để xây dựng các trang thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các bạn hãy tham gia, lắng nghe hay chia sẻ sự hiểu biết, kinh nghiệm của bạn trong việc sử dụng nền tảng WordPress cho trang thương mại điện tử, đặc biệt là sử dụng plugin đang rất phổ biến hiện nay WooCommerce.

Nếu các bạn có câu hỏi hay muốn lắng nghe những vấn đề gì liên quan tới nội dung WordPress E-commerce, các bạn tham gia thảo luận ở đây trước khi buổi meetup diễn ra.

NỘI DUNG:

1 - Giới thiệu về WooCommerce (Đạt Hoàng trình bày)

2 - Cách tạo và các lưu ký khi thực hiện giao diện (theme) cho một site WooCommerce (Đặng Ngọc Bình trình bày)

3 - Thiết lập cổng/phương thức thanh toán cho WooCommerce: BaoKim, NganLuong và COD (Onion Trần trình bày)

4 - WooCommerce đa ngôn ngữ (Đạt Hoàng trình bày)

5 - Nội dung cho một trang web TMĐT (Lâm Phong trình bày)

Ở đây, mình đề xuất một số topic, bạn vui lòng một (hoặc nhiều) topic để chia sẻ và trao đổi trong buổi meetup sắp tới nhé:

- Thiết lập site bán hàng đơn giản (cầu hình căn bản, thêm sản phẩm và các nhóm sản phẩm)

- Thiết lập về các sản phẩm đơn giản, sản phẩm theo nhóm (product bundles), sản phẩm biến đổi (variable product) hay sản phẩm ảo (virtual products, như ebooks, software...)

.....

Lưu ý:

+ Để đăng ký topic, bạn vui lòng comment ở đây hoặc gửi một tin nhắn cho mình.

+ Bạn có thể chọn bất kỳ chủ đề nào liên quan tới WooCommerce hay WordPress E-commerce để trình bày, không giới hạn ở các chủ đề mình để xuất ở trên.

-------------------------------------

Hello everyone,

I've set the date for our next meetup: Saturday, April 19, 2014

+ Time: 14.00 - 16.30

+ Venue: Khanh Giao Cafe, E 04A That Son Street, Ward 1, District 10, HCMC

This time, OnTheGoSystems (http://www.onthegosystems.com/) continues to sponsor venue and drinks for all people.

The main topic will be "WordPress E-Commerce". This meetup is intended for developers, who are interested in building e-commerce sites, and for business owners who need a site for their store

Vietnam owns the fatest pace in term of increasing Internet users over the world, so the word 'E-Commerce' has become more and more popular for some years.

WordPress is now not only a blogging platform, but also a great E-Commerce platform for small and medium enterprises.

Please come, join and share your experience in using WordPress as an e-commerce site, especially using the popular plugin WooCommerce.

Of course, please ask questions, what you exepct in the meetup, etc and we can discuss before the meetup.

CONTENT:

1 - Introduction to WooCommerce (Dat Hoang present)

2 - Creating themes for WooCommerce sites (Dang Ngoc Binh present)

3 - Setup payment gateways: 2 local gateways BaoKim and NganLuong, and COD (Onion Tran present)

4 - Multilingual WooCommerce (Dat Hoang present)

5 - Content for an e-commerce site (Phong Lam present)

I propose here some topics, please take one (or more) you can share and present in the next meetup:

- Basic store setup (adding products and categories)

- Simple, variable, virtual products and product bundles

...

Note:

+ To register topics, please leave a comment here or send me a message.

+ You can choose any topic related to WooCommerce, not limit at my suggestions above.