Past Meetup

August 2016 Saigon WordPress Meetup

This Meetup is past

52 people went

Location image of event venue

Details

Buổi Sài Gòn WordPress meetup tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 20/08/2016. Nếu bạn có thể chia sẻ điều gì đó về WordPress thì hãy comment ở dưới nhé.

(English content is below)

Nội dung của meetup:

1, Xây dựng blog bằng WordPress trong 24 giờ
Speaker: Võ Minh Mẫn - Team Lead of VRNews ivr.vn (https://ivr.vn/).

2, WordPress plugin development on the road
Speaker: Speaker: Jamie Madden - Lead developer of WC Vendors plugin (https://www.wcvendors.com/).

3, Bảo mật trên WordPress
Speaker: Lê Quốc Toàn - Founder dự án 50 khóa học WordPress miễn phí alovoice.vn (http://alovoice.vn/).

[Các topic sẽ được cập nhật sớm. Hiện tại nhóm tổ chức vẫn đang tìm kiếm speaker. Nếu bạn có thể chia sẻ gì đó, hãy liên hệ với nhóm tổ chức để chia sẻ nhé]

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh .

Chi phí để tham dự meetup?

MIỄN PHÍ.
(Tài trợ bởi OnTheGoSystems (http://www.onthegosystems.com/))

Đăng ký để trở thành speaker thế nào?

- Bạn để lại comment ở dưới
- Hoặc liên hệ với organizers thông qua hệ thống message của Meetup.com

Nếu bạn đã và đang làm việc với WordPress, hãy chia sẻ cho mọi người về kinh nghiệm của bạn trong việc sử dụng WordPress nhé!

==============English content===========

The next meetup of Saigon WordPress meetup will be on August 20, 2016.

Agenda:

1, Create blogs using WordPress in 24 hours
Speaker: Vo Minh Man - Team Lead of VRNews ivr.vn (https://ivr.vn/).

2, WordPress plugin development on the road
Speaker: Jamie Madden - Lead developer of WC Vendors plugin (https://www.wcvendors.com/).

3, Security on WordPress
Speaker: Le Quoc Toan - Founder of the 50 free WordPress courses project alovoice.vn (http://alovoice.vn/).

[Updating soon. We're looking for speakers. Please raise your hand if you have something to share.]

Languages: Vietnamese (mostly) and English.

Cost for joining the meetup?

100% FREE.
(Sponsored by OnTheGoSystems (http://www.onthegosystems.com/))

How to become a speaker?

- Leave your messages in comments
- Or contact the organizers directly via Meetup.com message system

If you have been using WordPress, please apply as a speaker and spread the world about your experience!