What we're about

הקבוצה נפתחת במטרה להפגיש את התושבים באזור הגליל המערבי לערב של קשרים חברתיים בירה טובה והרצאות מעניינות המטרה העיקרית היא לשתף רעיונות מחשבות במטרה לייצר עסקים חדשים ומרגשים בגליל במקביל לתחזוקת העסקים הקיימים

Photos (76)