Avatar

Currently no organizer

Share:

What we're about

I egenskap av entreprenörer, pedagoger och forskare möts vi, för att tackla de största pedagogiska utmaningarna såsom de som är i verksamheten lyfter fram dem. Vi omvandlar konkreta problem till möjligheter och söker innovativa lösningar tillsammans.

Krav på kunskap, ambition och förmåga

Denna grupp är inget snackforum. För att gå med och delta i gruppen ska du besitta kunskap, ambition och förmåga att förändra skolan.

Varför skapar vi denna mötesplats?

• Fröken Ann (http://www.frokenann.com), förstelärare Glömstaskolan (http://glomstaskolan.huddinge.se), initiativtagare till #skolvåren (http://www.skolvaren.se/): Jag vill bidra till behovsbaserad innovation och utveckling av skolan.

• Martin Tiberg, grundare av Invigos (http://se.invigos.com/), projektledare Alla kan skriva (http://www.alla-kan-skriva.se/): Jag förväntar mig nya insikter, livliga diskussioner och formering av nya lag av passionerade människor som bygger framtidens pedagogik.

•Magister Magnus Blixt (http://www.twitter.com/blixtgordon13), lärare, författare, föreläsare mm: Jag förväntar mig tankespjärn och konkret arbete för att inte bara prata om behov och problem, utan också att vi tar konkreta steg mot fungerande lösningar.

Photos (13)