Past Meetup

Skolinnovation - från behov till resultat

This Meetup is past

37 people went

Epicenter

Malmskillnadsgatan 32 · Stockholm

How to find us

Vid Sergels torg i centrala Stockholm på bron mellan Kulturhuset och Gallerian

Location image of event venue

Details

Pedagoger, forskare och entreprenörer kolliderar sina världar, tankar och kunskaper.

Det blir en intensiv workshop där behovsägare (se nedan) börjar med att presentera sina problem och behov knutna till viktiga och konkreta utmaningar för svenska skolan. Sedan arbetar vi gemensamt för att skapa innovativa lösningar.

Tillsammans skapar vi nya idéer, lösningsförslag och lag av drivna människor som förverkligar dessa idéer och lösningar. Inom en månad efter workshopen får samtliga deltagare en återkoppling från respektive lag och behovsägare om hur implementeringen och mottagandet i skolverksamheten fortskrider.

Upplägg

17.45 Försnack med macka

18.10 Inledning och syfte

18.20 Varje behovsägare presenterar sitt problem/behov på max 3 min

18.40 Deltagare väljer lag – vi blandar forskare, entreprenörer och pedagoger. Lagen tar fram innovativa lösningar på behovsägarnas problem.

19.30 Speeddating = återkoppling från andra lag

20.00 Fortsatt innovation och idébakande

20.20 Slutpresentation

20.45 Utvärdering och sammanfattning

Kvällens utmaningar och behovsägare

• Hur lyckas man med ett visionsarbete på kommunivå?
Therese Linnér, förstelärare, ledamot av Skolforskningsnämnden och vinnare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2015 @anthlin

• Skapa samarbetsmöjligheter för ökad ämnesinegration kopplat till verklighet, Lgr-11 och smarta digitala lösningar.
Lisa Eriksson, lärare vid Rälsens skola i Sollentuna @SOLisaEriksson

• Hur kan nyanlända elevers förkunskaper framhävas och nyttjas i undervisningen?
Björn Kindenberg, läromedelsförfattare, IT-pedagog och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk @kindenberg

• Hur maximerar jag elevernas motivation att anstränga sig på varje uppgift?
Daniel Weiland, lärare vid Skapaskolan i Huddinge @danialius

• Hur skapar vi en skola för var och en, i mitt klassrum? Där varje elev får både det stöd och de utmaningar som just den behöver...
Camilla Lewandowski, lärare vid Glömstaskolan i Huddinge @camilla_lew

Ytterligare någon behovsägare slipar fortfarande på sina utmaningar, vilka läggs in allteftersom.