• Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

 • Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

 • Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

 • Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

 • Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

 • Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

 • Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

 • Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

 • Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.

 • Spotkanie dyskusyjne

  Restauracja "MOMU"

  Przykładowe tematy poruszane na wcześniejszych spotkaniach: * Co nam daje obserwowanie własnych myśli? * Jaka jest historia genetyczna Homo sapiens? * Czym jest sprawiedliwość i jak można do niej dążyć? * Czy człowiek jest wolny i czy absolutna wolność jest korzystna? * Czy Kultura jest przedłużeniem Natury? * Czy istnieje kres poznania ludzkiego? * Czym różnimy się od zwierząt? * Czym jest władza? * Czy zasady moralne są uniwersalne? * Czy ewolucja biologiczna jest skierowana na rozwój i komplikację? * Do czego potrzebna człowiekowi sztuka? * Czy warto zabiegać o nieśmiertelność? * Czy czeka nas osobliwość technologiczna, i jeśli tak, to kiedy? * Czy świat musi być podzielony na państwa? * Czy religijność jest wrodzona, czy nabyta? * Dlaczego niektóre opowieści kulturowe są trwalsze? * Czy znamy siebie lepiej niż inni nas znają? * Do czego służy wstyd? * Czy można być samolubnym, nie krzywdząc innych? * Jakie prawa powinny chronić istoty niebiologiczne? * Czy żyjemy w symulacji? * Czy ktoś, kto nie byłby w stanie skrzywdzić nawet muchy, może być dobry? * Czy samoświadomość jest obserwowaniem własnych myśli? * W jaki sposób mogą istnieć narody, mieć stany mentalne i pamięć? * Czy osobom bardziej lub mniej inteligentnym należą się specjalne względy? * Czy Metoda Naukowa jest uniwersalna, niezmienna i ostateczna? * Czy legalizacja eutanazji jest przejawem cywilizowania się społeczeństwa, czy przeciwnie? * Co decyduje o sile argumentu? * Co powinienem jako człowiek i dlaczego? * W jakim świecie chcemy żyć? * Dlaczego jesteśmy w stanie się porozumieć? * Przypadek, cel, determinizm - co rządzi światem? * Czy rozwój technologiczny może spowodować, że ludzie przestaną się potrzebować? * Czy mamy do czynienia z kryzysem wielkich idei? * Gdzie są granice wolności słowa? * Jaki jest wpływ Światów Everetta na podmiotowość ich uczestników? * Czy nieśmiertelność to dobry pomysł? * Czy potrzebujemy nieosiągalnych ideałów? * Czy wolna wola jest iluzją? * Czym jest stawianie pytań i jaki ma wpływ na tempo rozwoju gatunku ludzkiego? * Czego nie powinno się uczyć w szkole? * Czy istnieje sprawiedliwy sposób wartościowania ludzkiego życia, gdy prawa różnych osób się wykluczają? * Czy przebaczenie zachęca do zbrodni? * Czy każde kłamstwo jest złe? * Czy społeczeństwo może funkcjonować i rozwijać się bez mitów? * Co po demokracji? * Czy można uciec przed czasem? * Czy wartości humanistyczne mogą zastąpić moralność chrześcijańską i stworzyć społeczeństwo bez religii? * Dlaczego Bóg nie jest kobietą? * Czy media powinny być kontrolowane? Na poprzednim spotkaniu dyskutowany był temat: Czy matematyka istnieje bez nas? Zapraszamy do przygotowania własnych tematów, które chcielibyście przedyskutować, lub dotyczących przemyśleń, którymi chcielibyście się podzielić. FORMA SPOTKANIA: Dyskusje odbywają się w języku polskim. Na każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem dyskusji, wybierany jest temat wiodący spotkania. Temat formułujemy w postaci pytania. Każdy z uczestników może zgłosić zagadnienie, które go interesuje. Możliwe jest również zgłoszenie zagadnień z poprzednich spotkań, jeśli nie były na nich poruszane. Po zebraniu listy tematów następuje głosowanie. Głosowanie odbywa się zwykle w dwóch turach. W pierwszej każdy z uczestników może oddać głos na każdy temat, który go interesuje. Do następnej tury przechodzą tematy o największej liczbie głosów. W tej turze uczestnik może zagłosować tylko na jeden temat. Omawiany na spotkaniu będzie temat, który uzyska najwięcej głosów w tej turze. W razie remisu rozstrzyga trzecia tura, a ostatecznie losowanie. Na spotkaniu omawiany jest tylko jeden temat. Ważną rolę na spotkaniu odgrywa moderator, którego zadaniem jest pilnowanie porządku dyskusji. Dyskusja odbywa się w formie wypowiedzi regularnych oraz reagowania na nie w formie ad vocem. W toku dyskusji uczestnicy zgłaszają się do wypowiedzi. Kolejności wypowiedzi pilnuje moderator. Ad vocem, są to krótkie wypowiedzi będące reakcją na poprzednią wypowiedź.