Fouten maken

This is a past event

8 people went

Price: €10.00 /per person
Location image of event venue

Details

Wij leven in een tijdperk waarin perfertionisme overheersend is en wij met systemen en protocollen te maken hebben (bvb IT systemen) die weinig fouten toelaten. Wie fouten maakt is niet goed genoeg! Fouten worden afgekeurd en beschouwd als een teken van zwakte.

Wat doet dit streven naar perfectionisme met ons mens zijn? Hoezo valt het zwaar ons te permitteren fouten toe te geven? Is het niet zo dat fouten maken heel normaal is en onderdeel uitmaakt van het leven? Sterker nog, volgens Plinius is iemands enige fout, als hij geen fout heeft. Veel mensen zallen deze uitspraak misschien onderschrijven, maar handelen wij ook dienovereenkomstig?

Het blijkt dat onze hedendaagse cultuur door angst voor het maken van fouten gekenmerkt is. Is dit een onveranderlijke feit, of willen en kunnen wij daar toch iets aan veranderen?

Vanavond gaan wij onderzoeken, hoe wij zelfs met fouten omgaan. Schamen wij ons voor onze fouten, of accepteren wij ze en tonen interesse voor ze om eruit te kunnen leren?

Bedenk gaar een situatie waarin je zelfs een fout gemaakt heeft of op een fout van een vriend of kennis gereageerd heeft. Wij gaan deze voorbeelden met elkaar delen en daarover gaan we in een socratisch gesprek.

Van nature bezitten wij geen enkele fout die niet in een deugd kan veranderen, en geen enkele deugd die niet in een fout kan omslaan. De laatste zijn juist het gevaarlijkst. - Johann Wolfgang von Goethe

In de verhouding van mens tot mens is een bekennen van een fout altijd iets dat vreugde brengt. - Ida Heijermans