Refactoring Legacy Code - Trip Service Kata (Beograd)

Details

Na ovom okupljanju, u beogradskom Startit Centru, radicemo Trip Service Katu. Ova kata dolazi sa vec napisanim legacy kodom koji je potrebno refaktorisati do cistijeg koda. Zadati legacy kod znacajno usporava ili cak u potpunosti sprecava dodavanje novih funkcionalnosti zbog bugova koji nastaju prilikom svake izmene. Product owner konacno shvata da je neophodno uraditi refaktorisanje i dodaje task za to u sprint. Sada je na vama da refaktorisete kod tako da osigurate lakocu daljeg razvoja. Naravno, pomenuti kod se nalazi u produkciji sa velikim brojem korisnika, a zbog svoje vaznosti uvodjenje potencijalnog buga bi bilo veoma skupo. Sta raditi u takvoj situaciji? Ova kata simulira upravo to.

Autor Trip Service kate je Sandro Mancuso. Kata se radi tako sto se u postojeci kod uvode testovi, a refaktorisanje pocinje onog trenutka kada je kod kompletno pokriven testovima. Snimak resenja je moguce pogledati ovde www.youtube.com/watch?v=_NnElPO5BU0

Težina: 3/5
Koja kata: Trip Service Kata
Pravila: http://kata-log.rocks/trip-service-kata
Source code: https://github.com/sandromancuso/trip-service-kata
Kako cemo resavati: Pair programming

Agenda

• Uvod i upoznavanje
• Objašnjenje problema - kate
• Kodiranje
• Predstavljanje rešenja i diskusija
• Retrospektiva

Napomene

• Poneti sopstveni laptop
• Potrebno je imati instalirano razvojno okruzenje sa praznim projektom
• Potrebno je imati podesen framework za unit testove
• Dogadjaj moze biti fotografisan

----------------------------------------------------------------------------------
Join our Slack team https://craftsmanshipserbia.slack.com using this invitation link https://goo.gl/NqMN80