SER XVII - Mapy + Panorama + Mapy

Details

22 czerwca, 3 prezentacje, 6 prelegentów, MAPY, ministerstwo zdrowia, stwur, analityka reklam w internecie, więcej MAP i STWUR! Wszystko to o 18:00 na MiNI PW, Koszykowa 75, sala 107.

Plan:
18:00 - 18:30 #1 - Mapy potrzeb zdrowotnych w R
18:45 - 19:15 #2 - Jak użyliśmy shiny, żeby ułatwić pracę Media Plannerom, czyli “Panorama”
19:30 - 20:00 #3 - Wymyśl sobie mapę - kartogramy w R

#################### 1 ####################
Tytul: Mapy potrzeb zdrowotnych w R

Opis Departamentu:

Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia odpowiada m.in. za przygotowywanie analiz i narzędzi analitycznych umożliwiających ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej. Współpracuje z ekspertami i instytutami badawczymi. W chwili obecnej głównym zadaniem Departamentu jest opracowanie map potrzeb zdrowotnych. Mapy potrzeb zdrowotnych zostały odznaczone przez Kapitułę 10. Edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia, Srebrnym Liderem w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia

Opis wystąpienia:
W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane przykłady z dwóch głównych obszarów działalności Departamentu: budowy narzędzi analitycznych (przykładem będzie narzędzie do automatycznego generowanie raportów) i analizy danych (przykładem będzie model oparty na metodzie wyborów preferencyjnych z nieznaną liczbą zwycięzców) . Główna część wystąpienia zostanie poprzedzona prezentacją historii i zadań Departamentu.R jest doskonałym narzędziem do eksploracji danych, analiz, modelowania. W połączeniu z markdownem czy shiny daje też możliwości przygotowania odtwarzalnych raportów i interaktywnych aplikacji. W tej części prezentacji opowiemy o ewolucji narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia analiz w Departamentu. Opiszemy, jak na przestrzeni czasu zmienił się model pracy – od niezawodnej pary Excel (w tym VBA) + Word, aż po system będący w stanie składać tysiącstronicowe dokumenty. Opowiemy o problemach na jakie natrafiliśmy próbując wdrożyć Ra jako narzędzie wspólnej pracy nad dużym projektem i przedstawimy rozwiązania jakie przyjęliśmy (tworząc zupełnie nowe problemy). W jaki sposób przygotować narzędzia do jednoczesnej pracy wielu osób, jak uniknąć problemów pt. „dziwne, u mnie działa”, dlaczego nie użyć po prostu Rmarkdown, co dalej – pokażemy, jak odpowiedzieliśmy na te i inne pytania. Na koniec opiszemy zarys TOPURa – pakietu do definiowania i konstruowania raportów z „klocków”.W opracowywanych przez Departament dokumentach, wykorzystywane są metody z szeroko pojętej analizy ilościowej i procesu wspomagania decyzji. W tej części wystąpienia, zostanie zaprezentowany model oparty na metodzie wyborów preferencyjnych z nieznaną liczbą zwycięzców, wykorzystany do wskazywania ośrodków ginekologiczno-położniczych, wykazujących potencjał na wykonanie przynajmniej 400 porodów w przyszłości. W mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie ciąży, porodu i połogu dokonano analizy świadczeń położniczych w Polsce w 2014 roku. W najbardziej wyróżniającej się części tych dokumentów, na podstawie struktury porodów, udowodniono że szpitale wykonujące w trakcie roku przynajmniej 400 porodów cechują się wyższą jakością świadczeń położniczych w porównaniu do tych nie spełniających tego wymogu. Kryterium 400 porodów jest obecnie wykorzystywane przez Ministerstwo Zdrowia do oceny wniosków inwestycyjnych. Prezentacja obejmować będzie tok rozumowania przeprowadzony na potrzeby ustalenia powyższych wytycznych, a także zaproponowaną metodologię budowy modelu.

#################### 2 ####################

Adam Bondarzewski + Kamil Foltyński (ITF)

Tytul: Jak użyliśmy shiny, żeby ułatwić pracę Media Plannerom, czyli “Panorama”

Sylwetki:

Adam Bondarzewski korzysta w pracy z pakietu statystycznego R od marca 2014 roku. Pierwsze szlify zdobywał w firmie WLOG Solutions, gdzie tworzył aplikacje w R dla klientów z różnych obszarów biznesu (m.in. sieć hurtowni części samochodowych, sieć sprzedaży detalicznej, farmacetyka). Od października 2015 pracuje w firmie ITF, gdzie zajmuje się budową hurtowni danych reklamowych (również w R) oraz utrzymaniem i rozwijaniem stworzonej przez siebie aplikacji Shiny. Z wykształcenia statystyk, absolwent matematyki MIMUW. Współautor artykułu "Is the assessment of interlaboratory comparison results for a small number of tests and limited number of participants reliable and rational?", w w którym opisuje użycie statystyki odpornej przy projektowaniu testów międzylaboratoryjnych . Zapalony biegacz, pasjonat książek Ursuli le Guin. W wolnym czasie zajmuje się tworzeniem modeli predykcyjnych na kaggle.com.

Kamil Foltyński od ponad 2 lat jest analitykiem reklamy w ITF. Samych analiz od jakiegoś czasu robi mniej, bo jego czas pochłaniają m.in rzeczy techniczne jak np. przeniesienie infrastruktury zespołu na linuxa, zarządzanie 2 serwerami zespołu i bazami danych. Pozostały czas (~80%) spędza w Rstudio Server pisząc przeróżne kostki i aplikacje Shiny szyte na miarę biznesowi. Poza tym udało mu się jeszcze wdrożyć system rekomendacji osadzony w realiach firmy. O R dowiedział się studiując Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Gdańskim. Prywatnie lubi gotować, jeść - szczególnie ostre potrawy (najlepiej >= 0.5 mln SHU) oraz czytywać Bukowskiego. “Don’t try”!

Opis wystąpienia:

W naszej prezentacji opowiemy o naszej autorskiej aplikacji shiny Panorama, jej nietypowych początkach i o tym jak stała się jednym z głównych narzędzi Media Plannerów w firmie. Zaprezentujemy dwie główne składowe aplikacji - "banner comparer" (narzędzie umożliwiające znajdowanie podobnych bannerów) oraz "Media Planner Advisor". Opowiemy o tym czym kierowaliśmy się podczas wyboru technologii (dlaczego nie Tableau, Django, a może Excel i VBA?). Poruszymy tematy takie jak wdrażanie R w dużej organizacji (czyli JIRA i Confluence), autoryzacja w darmowej wersji Shiny oraz integracji R & html, R & JS, R & Apache. Zaprezentujemy też nasze podejście do planowania rozwoju aplikacji na podstawie danych statystycznych z sesji oraz system oceny bannerów przez użytkowników wzorowany na facebookowych "likeach". Odpowiemy m.in. na pytania: Jak radzić sobie z problemem update’u aplikacji i proxy error 404? Co począć z "leniwymi" użytkownikami, którzy nie lubią scrollować? Jak zmniejszyć ilość zgłoszeń o błędach spowodowanych używaniem Adblock przez użytkowników? Jak spiąć aplikację z zespołowym blogiem, żeby łatwiej dodawać informacje o nowych funkcjonalnościach i problemach z zewnętrznymi źródłami danych? Jak umożliwić łatwą wymianę wiedzy Media Planner <--> Team Leader <--> Zespół Analityków Reklamy? Zapraszamy!

#################### 3 ####################

Piotr Sobczyk (STWUR)

Tytul wystapienia: Wymyśl sobie mapę - kartogramy w R

Sylwetka:

Data scientist z zawodu, twórca popularnego bloga Szychta w danych z zamiłowania, doktorant matematyki z szaleństwa. Uzależniony od analiz danych, za pomocą których próbuje ogarnąć otaczającą go rzeczywistość. W wolnych chwilach biega, jeździ na rowerowe wyprawy i uczłowiecza się przez czytanie.

Opis wystąpienia:

Dobry wykres jest wart więcej niż 1000 słów. Być może, podobnie jak ja, marzysz o tym, żeby komunikować wyniki swoich analiz danych za pomocą wizualizacji na mapach. Jeśli tak, to to spotkanie jest dla Ciebie, ponieważ chciałbym podzielić się wiedzą o tym jak tworzyć efektowne mapy w R. Prezentacja powstała w oparciu o doświadczenia wrocławskiej grupy @stwur.