Past Meetup

Lean Marketing לתושבי הצפון

This Meetup is past

39 people went

Details

בעקבות בקשות נקיים את ההרצאה אותה אנחנו מעבירים במרכז גם באזור הצפון.

בעידן שבו המובייל צובר תאוצה והרשתות החברתיות כבר הפכו לעובדה מוגמרת,

עובר הדגש מתקציב שיווק גדול לתכנון ותזמון מדוייק בין כל מרכיבי הפעילות השיווקית.

כך תעשו זאת נכון ועם תקציב מינימאלי.

ההצאה תועבר על ידי חיות יוגב.

אתם מוזמנים להכין ולשלוח שאלות מראש

[masked]