Rutt- och resursoptimering || Machine Learning i molnet i praktiken

Stockholm Data Science
Stockholm Data Science
Public group
Location image of event venue

Details

Varje dag får vi mail om olika AI-lösningar som ska lösa alla problem. Uttryck som Machine Learning, Data Science och AI har blivit vardagsmat. Men hur fungerar det i praktiken? På denna Meetup tar vi del av två presentationer om hur Data Science används i verksamheter.

Välkommen att nätverka med andra data scientists och lyssna på två intressanta presentationer!

Filip Andersson - Ferrologic Analytics - Rutt- och resursoptimering
Filip Andersson är civilingenjör och Data Scientist på Ferrologic Analytics. Han kommer att prata om ett case där han implementerat en ruttoptimeringsalgoritm för en organisation som underhåller infrastruktur. Filip kommer att berätta om hur man hanterar komplexiteten i ruttoptimering och anpassar lösningen efter kundens specifika behov, allt eftersom dessa behov identifieras. Det blir en spännande presentation om konkreta lärdomar från ett större Data Science-projekt.

Robert Sahlin & Natallia Lundqvist - MatHem - Hur implementerar du Machine Learning i molnet (i praktiken)?
Det pratas mycket om cloud-plattformar och hur de kan användas för Machine Learning. Men hur går det till i praktiken? MatHem, Sveriges största onlinebutik för livsmedel, visar hur de byggt automatiserade och skalbara ML/dataprodukter för multi-cloud (Google Cloud Platform och Amazon Web Services), med produktrekommendationer som ett konkret exempel. Robert Sahlin från Mathem har mångårig erfarenhet av att bygga lösningar för analys och aktivering av stora datamängder inom framför allt digitala tjänster och e-handel (MatHem, Tele2, Bonnier och ThomasCook).

Agenda
17:15 Dörrarna öppnas, ta en öl, lite snacks och nätverka
17:45 - 18:30 – Robert Sahlin & Natallia Lundqvist, MatHem
18:30 - Paus
18:45 -19:30 – Filip Andersson, Ferrologic Analytics