Past Meetup

Oracle Tech Talk

This Meetup is past

16 people went

Every 3rd Tuesday of the month

Location visible to members

Details

Marcus Phillip från Diabol har lovat att komma och ge oss en presentation runt automatisering av databas.

Deployment automation och ändringshantering av DB med sikte på Continuous Delivery

Det här är en av de hetste diskussionerna inom databasområdet hur man lyckas få till automatisering av databaskonfiguration och ändringar. Som bekant är den persistenta naturen av databasobjekt det som ger en ytterligare dimmension att hantera vid automatisering.

Missa inte denna MeetUp, den kan nog ge oss alla mycket intressant infallsvinklar för att lyckes med automatisk ändring av databasobjekt.

Abstrakt:
Hur kan du applicera Continuous Delivery (CD) på komplexa databas applikationer? Automatisering och CD är väldigt hypat för tillfället, men få pratar om hur man kan får till det runt databasen. Bara hälften av alla som använder CD för applikationer använder det för databasen. Men att få det att fungera för databasen också är nyckeln till att på allvar förbättra produktiviteten samtidigt som kvalitetsrisken minskar.

I den här presentationen tar Marcus oss med på deras resa mot CD för en komplex Oracle DB applikation där databasscheman behandlas som kod. Anledningen, koncepten, ställningstaganden och problem beskrivs liksom vilka saker som återstår att lösas i deras implementation av CD.