This Meetup is past

23 people went

Location image of event venue

Details

• Co będziemy robić?
Na zajęciach będziemy kontynuowali ostatni projekt - zajmiemy się Partial View, omówimy dokładnie ViewModele, a następnie przejdziemy do walidacji danych po przez używanie atrybutów.