What we're about

*****************************************************************

Is grúpa pobail é Sult na Sollán bunaithe chun an Ghaeilge agus ceol & cultúr traidisiúnta na hÉireann a chur chun cinn sna Solláin i dTuaisceart Co. Chill Dara.
Bíonn seisiún ceoil uair sa mhí (an tríú Aoine de gach mhí de ghnáth), ranganna Gaeilge do dhaoine fásta sna Solláin agus bíonn "bricfeasta as Gaeilge" againn gach maidin Sathairn i Nás na Ríogh. Agus tuilleadh le teacht...bígí linn! Tá fáilte romhat!

*****************************************************************

Sult na Sollán is a community group set-up in Sallins, North Co. Kildare to promote the Irish language and traditional Irish music and culture. We host monthly trad music sessions in the village, usually on the third Friday of each month, Irish classes for adults and we also run family events from time to time. We also host a weekly ciorcal comhrá for Irish speakers who meet each Saturday morning in Naas. And more...why not join us? Tá fáilte romhat!

*****************************************************************

Upcoming events (5+)

Seisiúin Ceoil Sult na Sollán

The Railway Inn

Bíonn seisiún ceoil uair sa mhí, an tríú Aoine de gach mhí de ghnáth, sa Railway Inn, Na Solláin. Tosnaíonn na ceolteoirí ag teacht isteach ó 9.00i.n. agus bíonn ceol le cloisteáil ó 9.30i.n. Seisiún oscailte a bhíonn ann le fáilte roimh ceolteoirí & amhránaithe suí isteach lenár ngrupaí áitiúla, Sult & Fonn Nua. Scaip an scéal, bigi linn agus beir libh bhur gcairde ! We host monthly trad music sessions in the village, usually on the third Friday of each month in The Railway Inn, Sallins. Musicians start arriving from 9.00pm. and the music usually kicks off after 9.30pm. They are open sessions and other musicians and singers are welcome to join in with our two local trad bands, Sult & Fonn Nua. Pass on the word, come and join us and bring your friends!

Ciorcal Comhrá Sult na Sollán

Aroma Mocha

"Bricfeasta as Gaeilge" Gach Satharn @ 11.00r.n. - 12.30i.n. ag / at: Aroma Mocha (Alice's), Meal an Mhóta, Nás na Ríogh / Aroma Mocha, Moate Mall, Naas Buail isteach le haghaidh bricfeasta breá nó cupán tae. Gaeilge agus Fáilte

Pilates as Gaeilge

The Allyway Funktional Training

€65.00

PILATES AS GAEILGE - Teagascóir / Instructor - Ally Doyle Bíonn pilates ar fheabhas do shláinte an choirp agus sláinte an intinne. Fág an strus sa bhaile agus bígí linn don seisiún seo. Mura bhfuil ach cúpla focal Ghaeilge - ná bí buartha - beidh fáilte romhat! SONRAÍ ● Cúrsa 8 sheachtain i Nás na Ríogh ● Gach Luan, 7.00 - 8.00 ● Ag tosú 7 Eanáir ● €65.00 an cúrsa ● Uasmhéid de deichniúr sa rang ● Is í Gaeilge teanga an ranga ● Fluent Irish not needed Cuir áit in áirithe | Reserve your place THE ALLYWAY FUNKTIONAL TRAINING Unit 2, Milbrook Industrial Estate, Nás na Ríogh [masked] [masked]

Ciorcal Comhrá Sult na Sollán

Aroma Mocha

"Bricfeasta as Gaeilge" Gach Satharn @ 11.00r.n. - 12.30i.n. ag / at: Aroma Mocha (Alice's), Meal an Mhóta, Nás na Ríogh / Aroma Mocha, Moate Mall, Naas Buail isteach le haghaidh bricfeasta breá nó cupán tae. Gaeilge agus Fáilte

Past events (266)

Pilates as Gaeilge

The Allyway Funktional Training

€65.00

Photos (35)