Webinár: Athena, ako vyzerá zrážka supermasívnych čiernych dier?

TUKE Space Forum
TUKE Space Forum
Public group

Needs a location

Details

Athena, je misia ESA na skúmanie vývoja baryónovej hmoty vo vesmíre a aj na sledovanie tých najvačších zrážok vo vesmíre, zrážok supermasívnych čiernych dier.

Základné otázky, na ktoré bude hľadať odpovede sú

- Ako a prečo sa bežná hmota zhromažďuje do veľkých štruktúr?
- Ako sa baryóny zachytené v týchto štruktúrach vyvíjajú od epochy ich sformovania?
- Ako čierne diery rastú a pôsobia na ich okolie, ako ovplyvňujú kozmologickú evolúciu galaxii kde sa nachádzajú?

Toto sú fundamentálne astrofyzikálne otázky, na zodpovedanie ktorých je Athena, röntgenové observatórium nasledujúcej generácie Európskej Vesmírnej Agentúry, navrhnutá. No Athena bude mať, vďaka jej vedeckému výkonu prekračujúcemu o jeden rád akúkoľvek existujúcu röntgenovú misiu, vplyv na praktický každú oblasť astrofyziky.

Svetom Athena misie nás prevedie a na naše otázky odpovie Matteo Guainazzi, Study Scientist pre ESA misiu Athena.

Výskum Mattea Guainazziho sa sústreďuje na vysokoenergetické pozorovania Aktívnych jadier galaxií (AGJ). Pracuje na príprave budúcich misií, ako Project Scientist za ESA príspevok v misii XRISM, a Study Scientist pre misie Athena a THESEUS.

Program
14:45 Otvorenie
14:50 Výber noviniek o výskume vesmíru
15:00 Prednáška: Athena, ako vyzerá zrážka supermasívnych čiernych dier?
~15:45 Diskusia k prednáške
~16:15 Záver

Prednáška prebehne telekonferenčne cez Zoom na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Otázky Matteovi Guainazzimu budete môcť klásť cez slido.