Euclid - objavovanie temnej stránky vesmíru

TUKE Space Forum
TUKE Space Forum
Public group

Online event

This event has passed

Details

Nasledujúci webinár bude venovaný pravdepodobne najväčšej otázke súčasnej vedy. Otázke z čoho je náš vesmír.

O veľkej väčšine vesmíru to nevieme. 95 percent vesmíru tvoria tmavá hmota a tmavá energia. Čo je tmavá hmota a energia je otvorená otázka na ktorú stále hľadáme odpoveď.

Stredajší webinár bude o ambicióznom prieskumníkovi tmavej hmoty a energie, o pripravovanej misii Európskej vesmírnej agentúry Euclid. Okno do jej sveta nám otvorí Benjamin Joachimi z University College London.

O čom prednáška bude:

95% hmoty vo vesmíre je neviditeľných, nevysiela žiadne signály, ktoré môžu astronómovia zachytiť. Ako potom preskúmame tieto hlavné zložky nášho modelu vesmíru? Misia ESA Euclid vypustí nový vesmírny teleskop, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe a ktorý bude skúmať viac ako miliardu vzdialených galaxií s cieľom odhaliť jemné stopy zanechané tmavou hmotou a tmavou energiou. Táto prednáška poskytne prehľad misie Euclid a vedy s ňou spojenou.

O prednášajúcom:

Benjamin Joachimi je docentom astrofyziky na University College London. V roku 2010 získal doktorát na univerzite v Bonne v Nemecku. Po postdoktorandskom pobyte na Kráľovskom observatóriu v škótskom Edinburghu sa v roku 2013 pripojil k akademickým pracovníkom na Katedre fyziky a astronómie na UCL. Benjamin je kozmológ so zameraním na využitie veľkých prieskumov galaxií. Výskum v tejto skupine siaha od spracovania najmodernejších prieskumných údajov pre modelovanie astrofyzikálnych a kozmologických signálov až po uplatňovanie moderných konceptov štatistiky a strojového učenia. Benjamin pracuje na misii ESA Euclid viac ako desať rokov. Za svoju prácu získal štipendium Ernesta Rutherforda, štipendium Royal Astronomical Society Fellowship a cenu RAS Winton Award.

Webinár sa uskutoční v Stredu,[masked] o 15:00 na adrese

https://zoom.us/j/7312925489

Otázky pre Benjamina Joachimiho môžete klásť cez slido na adrese

https://www.sli.do/78794

Information in English

Webinar: Euclid - Exploring the dark side of the Universe

The webinar will be teleconferenced via Zoom at

https://zoom.us/j/7312925489

Date and time of the event: Wednesday, April 29, 2020 at 16:00

Abstract of webinar:

95% of the matter in the Universe is dark, so it does not emit any signals that astronomers can readily pick up. How then do we explore these major ingredients to our model of the cosmos? The ESA Euclid mission will launch a new space telescope, currently under construction, that will survey more than a billion distant galaxies to reveal the subtle clues left by dark matter and dark energy. This talk will provide an overview of Euclid and the science behind it.

About the speaker:

Benjamin Joachimi is a Reader of Astrophysics at University College London. He obtained his PhD at the University of Bonn in Germany in 2010. After postdoctoral research at the Royal Observatory in Edinburgh, Scotland, he joined the academic staff in the Department of Physics and Astronomy at UCL in 2013. Benjamin is a cosmologist with a focus on exploiting large galaxy surveys. The research in his group ranges from processing state-of-the-art survey data to modelling astrophysics and cosmological signals to applying modern concepts of statistics and machine learning. Benjamin has been working on the ESA Euclid mission for over a decade. For his work he was awarded an Ernest Rutherford Fellowship, a Royal Astronomical Society Fellowship, and the RAS Winton Award.