What we're about

Zeitgeiströrelsen (även på engelska kallad The Zeitgeist Movement, TZM) som grundades 2008 är en rörelse som förespråkar ett nytt hållbarhetstänk. Rörelsen utgörs av ett nätverk av regionala avdelningar och projektgrupper. Tillsammans verkar de genom allmäna aktioner inom konst, media och välgörenhetsarbete.
Zeitgeiströrelsens aktivism är baserad på icke-vålds metoder. Aktivismen har fokus på att med hjälp av olika metoder utbilda allmänheten om de verkliga grunderna till många av våra gemensamma personliga-, sociala-, och ekologiska problem vi har idag. Tillsammans med det arbetet förespråkar zeitgeiströrelsen möjligheterna för problemlösning och livsförbättring med hjälp av den nya vetenskapen och tekniken som exsterar idag; som idag ännu inte är applicerad eller integrerad på grund av artificiella hinder i de nuvarande samhällssystemen.

Zeitgeiströrelsen verkar för mänsklighetens överlevnad och är inte ett politiskt parti. Utan en självständig, organisk rörelse helt baserad på ideelt deltagande, engagemang och initiativ.

Zeitgeisrörelsen menar att det nuvarande samhällsystemet är ohållbart. Och, för att mänsklighetens ska kunna överleva behöver det ersättas av något nytt och mer hållbart.

Alla människor, oeberoende av trostillhörighet, nationalitet, etnisk tillhörighet, eller andra personliga, sociala eller biologiska faktorer välkomnas att bidra tillrörelsen.

Rörelsen är icke- hierarkiskt stukturerad. Och, förkastar alla förslag på lösningar till att uppnå fred och harmoni med inslag av våld eller tvång.

Past events (9)

TZM #Trashtag

Tensta

TZM #Trashtag

Sollentuna station

Zeitgeist European Meet-Up 2019 Enköping, Sweden

Westerlundska Gymnasiet Enköping

TZM Sweden #Trashtag 12/06/2019

Tantolunden

Photos (16)