What we're about

This meetup has been on a break for a while - if you would like to step up as leader let me know!

[Description in english below]

Är du rädd för att prata inför publik? Känner du att denna rädsla håller dig tillbaka antingen personligt eller professionellt? Du är i så fall inte ensam.

Denna våga tala kurs (studiecirkel) är för alla som har en moderat till grav talrädsla men som har bestämt sig för att bli av med den. Syftet med denna grupp är att träffa andra som delar din talängslan – och att tillsammans utforska den, utmana den och slutligen bli av med den så att du blir en naturlig talare, utan rädsla.

Vi ökar gradvis exponeringen att tala inför publik genom olika enkla övningar, och stegvis kommer rädslan att försvinna (genom tillvänjning). Ingen förberedelse är nödvändig inför en klass.

Alla övningar och framträdanden äger rum på dina villkor och i din takt. Klasserna är i ”drop-in”-format, så dyk helt enkelt upp när det passar dig. Vänligen låt oss veta om du planerar att dyka upp på en klass genom att acceptera inbjudan.

länk till övningar: Exercise menu (https://drive.google.com/file/d/1xHdeXNrgAKBJSPA4BPHELzqgZMRCzsDu/view?usp=sharing)

Hoppas vi ses!

----------------------------------------

Do you have a fear of speaking in front of an audience? you are not alone.

This study group is for everyone who has a moderate to severe fear of public speaking but has decided to overcome it. The objective of this group is to meet people who share this fear, and to together explore it, challenge it and finally overcome it so that you will become a natural public speaker, without fear.

we will gradually increase our exposure to public speaking through simple exercises, and step by step your fear will disappear (habituation). No preparation will be necessary for each class.

We are all in this group for the same reason and all exposure to public speaking and progression takes place at your own pace and according to your level of comfort. The classes are currently in "drop-in" format, so you can join the classes that fit your schedule. Please let us know if you plan to join by accepting (RSVP) the invitation.

link to exercises: Exercise menu (https://drive.google.com/file/d/1xHdeXNrgAKBJSPA4BPHELzqgZMRCzsDu/view?usp=sharing)

hope to see you there!

Past events (36)

Speak without Fear class [online]

Location visible to members

Speak without Fear class [online]

Location visible to members

Speak without Fear class [online]

Location visible to members

Speak without Fear class [online]

Location visible to members

Discussions (0)

This content is available only to members

Members (228)

This content is available only to members