Past Meetup

MEET UP "AGILE INTEGRATION WITH APACHE CAMEL"

This Meetup is past

15 people went

Location image of event venue

Details

Czy integracja systemów jest ciągle tak samo ważna w dobie microserwisów, jak wcześniej? Jeśli tak, to jaki sposób powinniśmy ja realizować w świecie, w którym ważna jest szybka reakcja na zmieniającą się rzeczywistość i wymagania klienta? Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć temat agilnej integracji, a szczególnie jednego z jej filarów, jakim jest rozproszona integracja. Chcielibyśmy przedstawić, w jaki sposób udało nam się zrealizować migracje systemu oraz integracje z SalesForce za pomocą biblioteki Apache Camel.

Jesteś zainteresowany tematyką integracji systemów? Nie możesz przegapić tego wydarzenia!

https://www.capgeminisoftware.pl/wydarzenia/meet-agile-integration-apache-camel-poznan

Czym jest meet-up? To spotkanie w formie panelu dyskusyjnego ze specjalistami pracującymi w poznańskim i we wrocławskim oddziale Capgemini. Oprócz sporej dawki wiedzy, będziesz mieć szansę podyskutować i spotkać się z innymi specjalistami.

Ilość miejsc ograniczona! Serdecznie zapraszamy!