Next Meetup

CERN - Ingeniørkunst, innovasjon og startups
CERN er med Large Hadron Collider (LHC) ikke bare viden kjent for de største vitenskapelige eksperimentene gjennom tidene. For å lagre og analysere de enorme datamengdene fra disse eksperimentene utviklet de også verdens største distribuerte datamaskin: The Worldwide LHC Computing Grid (WLCG). Det som kanskje er mindre kjent er at det er flere ingeniører enn fysikere på CERN og at de jobber tett på nye digitale teknologier, open source, og ikke minst startups for å overføre denne teknologien og kunnskapen til andre områder. Gjennom en såkalt fireside chat med CERNs Entrepreneurship Development Officer vil vi se nærmere på hvordan CERN tenker og jobber omkring teknologisk innovasjon og startups samt hvilke muligheter som finnes for samarbeid. Hovedmomenter: *Om CERN, hva som skjer der, ekspertiseområder (flest ingeniører, ikke bare fysikere) og karriereveier *Innovasjonsaktiviteter, -tiltak, og -mentalitet (samarbeid i stor skala, åpenhet, langsiktighet) *Arbeid med startups og entreprenørskap på CERN *Muligheter på CERN Format: Fireside chat med Ranveig Strøm, CERN (home.cern) og Tor Grønsund, Iserv Computing (iserv.no) og Institutt for Informatikk UiO. Møtet arrangeres av Faggruppe for digital teknologi i samarbeid med Tekna Big Data (merk at samtalen ikke fokuserer på stordata, men på innovasjon, startups og ingeniørkunst). Påmelding via Teknas nettsider: https://www.tekna.no/kurs/meetup-pa-innsiden-av-cern---verdens-storste-data-startups-og-innovasjon-37297/

Ingeniørenes Hus

Kronprinsens Gate 17 · Oslo

Find us also at