Past Meetup

BankID 2.0 – Nå uten Java

This Meetup is past

45 people went

Details

BankID Norge har startet et prosjekt kalt BankID 2.0 for å utvikle en web-basert BankID klient (HTML/CSS/JS) som skal erstatte dagens BankID Java-klient på desktops/laptops og som også er ment å kunne erstatte BankID appene (iOS og Android) på nettbrett og smarttelefoner. Foredraget vil fortelle litt om driverne og rammene for prosjeket samt litt om gjennomføringsmodellen. Hovedvekten på foredraget vil være på de vurderinger som er gjort om den tekniske løsningen, inkludert brukeropplevelse og sikkerhet.

Frode Beckmann Nilsen (f. 1966):
Stipendiat og dr.grad i Informatikk fra UiO. Forsker i Telenor FoU. Konsernprosjektleder Telenor. VP Development i Birdstep Tehnology. Direktør i Telenor Group. Utviklings- og driftssjef i BankID Norge. Bred fagbakgrunn og erfaring innen IT, data- og telekommunikasjon.

See all Meetups from Tekna-Prog