Past Meetup

Fra myter og moter til evidens-basert IT-utvikling

This Meetup is past

11 people went

Location image of event venue

Details

Faggruppe for Programvareutvikling har fått tak i Magne Jørgensen fra Simula til dette fagmøtet, som avholdes onsdag 5. februar kl 1700-1900.

I denne presentasjonen forsøkes det å gi noen forskningsbaserte svar på hvordan moter, myter og overforenklinger innen IT-utviklingen oppstår og hvorfor vi så lett lar oss lure til å tro på dem. Basert på dette vil det foreslås prosesser som kan bidra til at vi går mot mer evidensbasert IT-utvikling.

Foredragsholder Magne Jørgensen er høyt anerkjent innen bransjen for sin forskning og vil opplyse oss om noen av fine funn.

Enkel servering.

VEL MØTT!