Data konuşuyoruz...

Details

Bu meetupta farklı açılardan data ürünlerini konuşacağız. NOSQL, SQL, server-side, mobile...
[masked] Choose and manage a database for your Xamarin apps

Mobil uygulamalarımızda veritabanı seçimindeki ve kullanımındaki hataları inceleyip, senaryolarımıza göre hangi veritabanını kullanmalıyız sorusuna cevap bulacağız.
[masked] Yemek Arası
[masked] SQL Server Query Performance Tips and Azure Elastic Query

SQL Server üzerinde query yazarken yapılan hataların düzeltilmesine yönelik olan bu sunumda ayrıca Azure SQL Server üzerinde Linked Server yerine kullanabileceğimiz Elastic Query inceliyeceğiz.
[masked] Multi-Region Deployments with CosmosDB on Azure

Microsoft'un hosted NoSQL hizmeti olan CosmosDB ile birden çok coğrafyadan çalışan global bir database'e nasıl sahip olursunuz? Consistency level'lar global deployment'ta nasıl çalışır? Client uygulamalarınızda doğru connection policy'ler nasıl ayarlanır. Hepsi bu oturumda.

Görüşmek üzere!