Past Meetup

Virtual Reality event / micro-hackathon

This Meetup is past

6 people went

Details

See original thread: https://groups.google.com/forum/#!topic/hasadna/fHHdXg6Tx-c

אני (יוסי פרמינגר, בטלן יצירתי, נעים להכיר) מציע לערוך אירוע סביב מציאות
מדומה, אני אביא לצורך העניין את קסדת האוקולוס ריפט שלי, יש גם רייזר היידרה
(קונטרולר תלת ממד עם עקיבה מגנטית).
אם רק אני מביא את הקסדה שלי, אז אפשר לתת למספר לא גדול של אנשים לשחק, ובין
לבין לשמוע אותי מטרטר ומברבר על מציאות מדומה. אני יכול גם להכין רשימת
סרטונים מעניינים בנושא ואפשר לצפות ולדבר על דברים מעניינים.

יש גם אפשרות לארגן עוד מספר קסדות ואז אפשר להרחיב את האירוע
למיקרו-האקתון... מי שיודע לכתוב ב UNITY או UDK יכול לעבוד עם קסדה כמעט מיד,
ובמיוחד יכול להיות מעניין לעשות משהו מרובה מ
אני (יוסי פרמינגר, בטלן יצירתי, נעים להכיר) מציע לערוך אירוע סביב מציאות
מדומה, אני אביא לצורך העניין את קסדת האוקולוס ריפט שלי, יש גם רייזר היידרה
(קונטרולר תלת ממד עם עקיבה מגנטית).
אם רק אני מביא את הקסדה שלי, אז אפשר לתת למספר לא גדול של אנשים לשחק, ובין
לבין לשמוע אותי מטרטר ומברבר על מציאות מדומה. אני יכול גם להכין רשימת
סרטונים מעניינים בנושא ואפשר לצפות ולדבר על דברים מעניינים.

יש גם אפשרות לארגן עוד מספר קסדות ואז אפשר להרחיב את האירוע
למיקרו-האקתון... מי שיודע לכתוב ב UNITY או UDK יכול לעבוד עם קסדה כמעט מיד,
ובמיוחד יכול להיות מעניין לעשות משהו מרובה משתתפים.
שתתפים.