Past Meetup

מבוא רדוד ללמידה עמוקה

This Meetup is past

62 people went

Location image of event venue

Details

בשנים האחרונות למידה עמוקה ורשתות נוירונים עמוקות מהווים את חוד החנית בתחום למידת המכונה והבינה המלאכותית, ואף מראים ביצועים המשתווים לבני-אדם. בהרצאת מבוא זו יוסברו מהם למידת מכונה, רשתות נוירונים ולמידה עמוקה. רוב ההרצאה תוקדש לסקירה ולהדגמה של החידושים האחרונים בתחום הראיה הממוחשבת, הבנת שפה ודיבור ועוד.

מרצה: ד"ר איל גרוס, ד"ר לפיזיקה ובוגר תלפיות, חוקר ומפתח אלגוריתמים של למידת מכונה ואמן דיגיטלי.

הוראות הגעה מפורטות:

http://telavivmakers.org/WhereWeAt