What we're about

הקבוצה מיועדת לחובבי סרטים, בילויים, ברים וחוויות חדשנות שרוצים להנות מהאפשרות לשלב את כל העולמות האלו יחד

Upcoming events (5+)

Muvix on the Rocks - פסטיבל קולנוע על הבר

סילביה באמפר

*Muvix on the Rocks - פסטיבל קולנוע על הבר הראשון מסוגו בישראל* הסרטים הבלתי נשכחים, בברים הכי שווים, בחווית צפייה חדשה שימו לב! יש להזמין כרטיסים לפעילות דרך הקישור המופיע בתיאור האירוע להזמנת כרטיסים ומידע נוסף: (www.muvix.co.il/silvia) 9.10 - מהיר ועצבני 16.10- גריז 23.10 - אפס ביחסי אנוש 30.10 - משימה בלתי אפשרית 5 יש להצטייד בסמארטפון טעון ואוזניות בכל הקרנה הרשמה להבטחת מקום ישיבה, בעלות 12 ש"ח לצופה והיא תקוזז מהחשבון במועד ההקרנה פתיחת דלתות ב- 19:30, תחילת הקרנה ב 20:15

Muvix on the Rocks - פסטיבל קולנוע על הבר

סילביה באמפר

*Muvix on the Rocks - פסטיבל קולנוע על הבר הראשון מסוגו בישראל* הסרטים הבלתי נשכחים, בברים הכי שווים, בחווית צפייה חדשה שימו לב! יש להזמין כרטיסים לפעילות דרך הקישור המופיע בתיאור האירוע להזמנת כרטיסים ומידע נוסף: (www.muvix.co.il/silvia) 9.10 - מהיר ועצבני 16.10- גריז 23.10 - אפס ביחסי אנוש 30.10 - משימה בלתי אפשרית 5 יש להצטייד בסמארטפון טעון ואוזניות בכל הקרנה הרשמה להבטחת מקום ישיבה, בעלות 12 ש"ח לצופה והיא תקוזז מהחשבון במועד ההקרנה פתיחת דלתות ב- 19:30, תחילת הקרנה ב 20:15

Muvix on the Rocks - פסטיבל קולנוע על הבר

סילביה באמפר

*Muvix on the Rocks - פסטיבל קולנוע על הבר הראשון מסוגו בישראל* הסרטים הבלתי נשכחים, בברים הכי שווים, בחווית צפייה חדשה שימו לב! יש להזמין כרטיסים לפעילות דרך הקישור המופיע בתיאור האירוע להזמנת כרטיסים ומידע נוסף: (www.muvix.co.il/silvia) 9.10 - מהיר ועצבני 16.10- גריז 23.10 - אפס ביחסי אנוש 30.10 - משימה בלתי אפשרית 5 יש להצטייד בסמארטפון טעון ואוזניות בכל הקרנה הרשמה להבטחת מקום ישיבה, בעלות 12 ש"ח לצופה והיא תקוזז מהחשבון במועד ההקרנה פתיחת דלתות ב- 19:30, תחילת הקרנה ב 20:15

Muvix on the Rocks - פסטיבל קולנוע על הבר

סילביה באמפר

*Muvix on the Rocks - פסטיבל קולנוע על הבר הראשון מסוגו בישראל* הסרטים הבלתי נשכחים, בברים הכי שווים, בחווית צפייה חדשה שימו לב! יש להזמין כרטיסים לפעילות דרך הקישור המופיע בתיאור האירוע להזמנת כרטיסים ומידע נוסף: (www.muvix.co.il/silvia) 9.10 - מהיר ועצבני 16.10- גריז 23.10 - אפס ביחסי אנוש 30.10 - משימה בלתי אפשרית 5 יש להצטייד בסמארטפון טעון ואוזניות בכל הקרנה הרשמה להבטחת מקום ישיבה, בעלות 12 ש"ח לצופה והיא תקוזז מהחשבון במועד ההקרנה פתיחת דלתות ב- 19:30, תחילת הקרנה ב 20:15

Photos (5)