Past Meetups (3)

What we're about

Ett forum och mötesplats för dig som jobbar med Testautomatisering. Vi träffas 2-4 ggr om året där deltagarna får möjlighet att delta i workshops, föreläsningar och erfarenhetsutbyten helt oberoende av verktygsleverantörer. Träffarna anordnas av olika konsultbolag i Stockholm som arbetar aktivt inom dessa områden.

Members (196)

Photos (5)