Past Meetup

The Next Women Mentor Morning

This Meetup is past

4 people went

Price: €25.00 /per person

Location visible to members

Details

The Next Women Mentor Morning
Tijd[masked]
Plaats: The Next Women offices: De Cuserstraat 9b, 1081 CK Amsterdam
Deelnemers: Max. 15

Agenda
Open offices: Informeel, voorstellen en kennis maken met The Next Women

Groeps sessie met ondernemers, professionals en experts.

The Next Women hoort graag waar de ondernemers & professionals die op een Mentor Morning aanwezig zijn, mee bezig zijn, en probeert waar mogelijk - via de het netwerk -advies & contacten te leveren.

Wat anderen zeiden over de Coffee Chats/Mentor Morning:

"Ontzettend waardevol en inspirerend! Het heeft me weer op veel nieuwe ideeën gebracht, waar ik goed mee aan de slag kan. Zo ben ik nu volop aan de slag met het op papier zetten van mijn concept. Daarnaast heeft het me weer op scherp gezet als het gaat om het pitchen van je concept en het scherp formuleren van je hulpvragen."

" Erg inspirerend en effectief."

Mentor Mornings zijn gratis als je lid bent van The Next Women.

http://www.thenextwomen.nl/lidworden/

Niet leden betalen euro 25 ex btw.

___________________________________________________

The Next Women Mentor Morning
time 9:30 to 12:30
Place : The Next Women offices : The Cuserstraat 9b , 1081 CK Amsterdam
Participants: Max . 15

agenda:
Open offices : Informal , proposals and meet with The Next Women

Group session with entrepreneurs , professionals and experts.

The Next Women like to hear what entrepreneurs and professionals who are present at a Mentor Morning are doing and try where possible - through the network- to provide advice and contacts.

What others said about Coffee Chats / Mentor Morning :

"Incredibly valuable and inspiring! It has again brought me many new ideas, where I can get to work properly. I am now at work putting my concept on paper. Additionally, the focus tips help me when it comes to pitching your concept and to sharp formulate your requests for help. "

" Very inspiring and effective. "

Mentor Mornings are free if you are a member of The Next Women .

http://www.thenextwomen.nl/lidworden/

Non-members pay 25 euro ex vat .