7th Poland Umbraco Meetup - New beginnings

Details

7 Meetup społeczności Umbraco w Polsce!

Zapraszamy wszystkich serdecznie na 7 spotkanie naszej jeszcze niewielkiej społeczności. Tym razem spotykamy się ponownie w Warszawie. Jesteśmy otwarci na sugestie i prezentacje od każdego z członków naszej grupy i nie tylko! Na tym etapie to my wszyscy tworzymy naszą społeczność i od nas zależy jak i w jakim kierunku będziemy się rozwijać. Przyjdź i podziel się z nami czymkolwiek (ciekawym projektem przy którym pracujesz, pluginem / dodatkiem, narzędziem etc.). Jeśli interesujesz się technologiami .NET-owymi, pracujesz / pracowałeś / chcesz pracować w tych technologiach i chciałbyś dowiedzieć się czegoś nowego o Umbraco CMS - jesteś odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu - dołącz do nas na tym i na każdym kolejnym spotkaniu :)

* W trakcie wydarzenia będzie możliwość wcześniejszego zapisania się na oficjalną certyfikację Umbraco z uwzględnieniem specjalnych warunków dla uczestników spotkań grupy.

Agenda [PL]

1. Wprowadzenie - Organizator wydarzenia & wszyscy uczestnicy (krótkie wprowadzenie dot. grupy i jej członków - Dlaczego Umbraco? Dlaczego tutaj w Polsce? Kim jesteśmy/jesteście i co robimy/robicie?
2. Marcin Zajkowski - Certyfikacja Umbraco w Polsce & moje UK Fest 2016 Top 10
3. Zbiorowy PR - wspólnie naprawmy Umbraco - czyli o tym jak zacząć pracę ze źródłami projektu open source
4. Braggadocio - Pora na Bragga :) Podobnie jak na UK Festival udostępniamy odrobinę czasu każdemu zainteresowanemu, aby mógł zaprezentować dowolny kawałek swojej twórczości, ogłosił zapotrzebowanie na pomoc przy tworzeniu jakiegokolwiek projektu bądź po prostu wyrzucił z siebie cokolwiek ciążącego na piersi :)

Zarówno na spotkaniu, jak i po nim będzie oczywiście okazja do napicia się piwka i mniej oficjalnej wymiany zdań na tematy z półświatka .NET, Umbraco i wszystkiego co tylko z tym związane.

Agenda [ENG]

We are open for suggestions and talks from any members of the group at this meetup please. Contact the organizer if you want to share something (project, package, tool etc.) with us!

1. Introduction - Event host & all Meetup attendants (short introduction of our group and each member - Why Umbraco? Why here in Poland? Who we/you are and what we/you do?)
2. Marcin Zajkowski - Umbraco certification in Poland & mine UK Fest 2016 Top 10
3. Group PR - let's fix Umbraco together - how to start collaborate in open source project
4. Braggadocio - Show-off time. Same as on UK Festival we we will make some time available for people to quickly show off their latest-and-greatest work, call for project collaborators, or otherwise get something off their chest!

Of course, both during and after the meetup, there will be occasion to drink some beers and have a less official chats about .NET, Umbraco and everything related.