Past Meetup

הרצאה בנושא תכנון ופיתוח מונחה משתמש, אורי הוך

This Meetup is past

39 people went

Details

ההרצאה תועבר במסגרת מפגש הפיתוח השבועי של הסדנא לידע ציבורי, על ידי אורי הוך, מפתח ומתנדב ותיק בסדנא.

תכנון מונחה משתמש הוא תהליך שבו שמים דגש על הצרכים של משתמשי הקצה בכל שלבי התכנון והפיתוח. בהרצאה זו יספר אורי איך השיטה התפתחה ואיך ניתן ליישמה באופן מעשי'. נדון איך ניתן ליישם את השיטה לא רק על תכנון או אפיון, אלא גם בתהליכי פיתוח שאינם קשורים באופן ישיר למשתמש הקצה. אורי יטען שהרעיונות והעקרונות של השיטה עוברים כחוט השני בכל תהליכי התכנון והפיתוח שכולנו מעורבים בהם והבנה של השיטה ויישומה בפועל יכול לתרום רבות לשיפור תהליכים ולתרום לכך שנייצר תוצרים טובים ואיכותיים יותר. ההרצאה אינה טכנית ואינה דורשת ידע מוקדם כלשהו, מתאימה לכל חברי הסדנה ויכולה לתרום רבות לניצול משאבים יעיל ולעזור לנו ליצור מוצרים טובים יותר.

ההרצאה פתוחה גם למשתתפים מחוץ לסדנא, אנא הירשמו מראש כדי שנערך בהתאם.