Non-dualism & The Yogic aspects of Nature Awareness

This is a past event

VaraVild

Båthusströmmensväg 2 · Höstsätern

How to find us

Hitta VaraVild: Från Idre ta vägen till Grövelsjön. I Höstsätern, kör vidare tills du hittar HuskyGård/VaraVild till vänster på hörnet av en väg som heter Båthuströmsvägen. Det här är den sista vägen som går till vänster i Höstsätern.

Location image of event venue

Details

Non-dualism och de yogiska aspekterna av naturvakenhet

Välkommen till denna mini reträtt i den fantastiska vildmarken i norra Dalarna. Denna reträtt riktar sig till dig som är intresserad av non-dualism, filosofi och naturvakenhet (eller nature/natural awareness).

Evenemanget äger rum på VaraVild i Höstsätern, en liten by 9 km norr om Idre. Programmet är uppdelat över två dagar och i allmänhet kommer vi att växla mellan aktiviteter och dialoger. Här är en allmän översikt över programmet:

Lördag 8 juni:
9:30 - 10:00 Samling på VaraVild
Välkomst och Introduktion
Introduktion i naturvakenhet (nature/natural awareness)
Lunch
Intuitiv perception
Dialog, "Meet the self"
Omkring 17:00 avslutar vi dagen

Söndag 9 juni:
9:30 - 10:00: Samling på VaraVild
Vandring i närvaro. Under vandringen kommer vi ibland att göra övningar. Lunchen äter vi någonstans i skogen
Dialog ”How to conduct the investigation (self-enquiry)”
Omkring 17:00: Slutet på evenemanget

Evenemanget är 'self catering' så ta med dina egna luncher. Vi är ute i naturen så se till att du är lämpligt klädd

Behöver du boende finns det stugor att hyra nära VaraVild och många fler typer av boende finns i och runt Idre. Vi hjälper dig gärna med information om det behövs.

Hitta VaraVild:
Från Idre ta vägen till Grövelsjön. I Höstsätern, kör vidare tills du hittar HuskyGård/VaraVild till vänster på hörnet av en väg som heter Båthuströmsvägen. Det här är den sista vägen som går till vänster i Höstsätern.

VaraVilds koordinater är: N 61°54'19 '', E 12°36'23 ''
länk till google karta:
https://www.google.com/maps/place/VaraVild/@61.9059618,12.6041872,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46694239aa370e13:0xd7680ee9226a14dd!8m2!3d61.9059618!4d12.6063759

English:

Non-dualism & the yogic aspects of nature awareness

Welcome to this mini retreat in the great wilderness of Northern Dalarna. This retreat is for you if you are interested in non-dualism, philosophy and nature (or natural) awareness.

The event takes place at VaraVild in Höstsätern, a small village 9 km to the north of Idre. The program is divided over two days and in general we will alternate between activities and dialogues. Here is a general overview of the program:

Saturday June 8th:
9:30 – 10:00 Gathering at VaraVild
Welcome & introduction
Introduction to Nature/Natural Awareness
Lunch
Intuitive perception
Dialogue, ”Meet the self”
Around 17:00: End of the day

Sunday June 9th:
9:30 – 10:00: Gathering at VaraVild
Walking in presence. During the walk we will occasionally do some exercises. We will have lunch somewhere in the woods
Dialogue, ”How to conduct the investigation (self-enquiry)”
Around 17:00: End of the event

This event is self catering so pack your own lunches. This events takes place in nature so make sure you are suitably clothed

If you need accommodation for the weekend there are some cottages for rent close to VaraVild and many more types of accommodation can be found in and around Idre. We gladly provide you with information if needed.

Finding VaraVild:
From Idre take the road to Grövelsjön. Once in Höstsätern, drive on until you find HuskyGård/VaraVild to your left on the corner of a road called Båthuströmsvägen. This is the last road going left in Höstsätern.

The coordinates of VaraVild are: N 61°54'19'', E 12°36'23''
link to google map: https://www.google.com/maps/place/VaraVild/@61.9059618,12.6041872,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46694239aa370e13:0xd7680ee9226a14dd!8m2!3d61.9059618!4d12.6063759

Attendees (1)

Go to Attendee List