Live Webinar! 5 KPIs Scrum Teams Must Measure to Get Better.

Think Agile, Think AgileSparks
Think Agile, Think AgileSparks
Public group

Needs a location

Details

זהו וובינר בעברית שיעסוק כולו בשאלה מה חשוב שכל צוות ימדוד על מנת לסייע לו להשתפר
.מדברים הרבה על תהליכי השיפור המצופים מצוותי הסקראם, אולם כדי שתהליכים אלו יבשילו ונוכל לראות את השיפור, הם מחייבים מדידה
.לא רק מדידה, אלא מדידה של אותם דברים חשובים שיאפשרו לצוות אכן להשתפר ביכולות שלו
.בוובינר נזהה מהם המדדים המרכזיים שכל צוות יכול וצריך למדוד? ונבין מתי? ואיך? מודדים כל אחד מהם
.ניבחן גם ממה להיזהר כדי שהמדדים לא יהפכו "למוקשים" בדרכו של הצוות

שימו לב- האירוע הוא אונליין וצריך להרשם כאן:
https://events.genndi.com/register/819005285141058096/8172204342