Past Meetup

R Markdown czyli wizualizacja danych w różnych formatach (html, pdf i in.)

This Meetup is past

13 people went

Location image of event venue

Details

W trakcie spotkania zapoznamy się z R Markdown, czyli formatem do tworzenia powtarzalnych, dynamicznych raportów w R. Zastosowanie tego formatu umożliwia osadzenie kodu R oraz wyników w postaci pokazu slajdów, plików pdf, dokumentów html, plików Word i innych.

Celem warsztatu jest stworzenie przez uczestniczkę/ka raportu zawierającego m.in. opis analizowanych danych oraz grafikę wykonaną przy użyciu pakietu ggplot2.

Tutaj kilka przykładów zastosowania: https://rmarkdown.rstudio.com/gallery.html

Mile widziane jest dysponowanie własnym zbiorem danych

Uczestniczka warsztatu powinna znać podstawy języka R i pakietu ggplot2, posiadać laptop z zainstalowanym RStudio oraz pakietem ggplot2.

Prowadząca:
Ania Rybińska – organizatorka spotkań Trójmiejskiej Grupy Entuzjastów R (trigeR), na co dzień doktorantka zajmująca się analizą danych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.