What we're about

Trondheim Business Intelligence & Analytics har som ambisjon å skape et miljø rundt BI&Analytics for å dele, lære og tilegne nye ferdigheter innenfor fagfeltene både via webinarer og fysiske meetups. Vi er opptatt av å synliggjøre gevinstrealisering ved bruk av Business Intelligence&Analytics og håper at dette kan være en møteplass for erfaringsutveksling og kompetansebygging.

Vi er opptatt av data: big data, small data, structured data, unstructured data, bad data, good data - all data, og hvordan vi kan utnytte informasjonen til å få innsikt, med ny og gammel teknologi.

"Jo lengre bakover man kan se, dess lengre fremover kan man skue" - Winston Churchill

Past events (54)

Innsiktsprisen 2021

SINTEF

End to end analytics using Azure Synapse

Online event

Azure Synapse Analytics: hva, hvorfor og hvordan

Online event

Dataforeningens Innsiktspris 2020

Online event

Photos (34)