Past Meetups (3)

What we're about

Trondheim:Only sitt mål er å bidra til å koble produkter/tjenester i tidlig fase med entusiastiske borgere. I denne meetupen ønsker vi at man kan møte de som har klart å lansere sitt produkt/tjeneste og høre deres erfaringer.

Members (156)

Photos (1)