Skip to content

What we’re about

(English text below)

Wil je ook beter worden in het overbrengen van je boodschap, in speeches en in presentaties? Jezelf in online meetings beter op de kaart zetten?

Wij zijn een groep mensen met de wil en de passie om elkaar te helpen een betere spreker en presentator te worden. We zijn er allemaal van overtuigd dat de Toastmasters methode van “leren door te doen” daar de beste methode voor is. We weten dat je op het podium merkt dat je theorie mooi is, maar de praktijk nét wat anders uitpakt. Dat je met een publiek pas écht leert wanneer en hoe je verhaal hen pakt.

Wil je weten hoe het werkt? Natuurlijk mag je een keer (online) meedoen om te zien hoe we het doen! Zodat je een inschatting kunt maken of je bij ons op je plek bent. Je mag één keer gratis kijken (en misschien zelfs wel mee doen met improvisatiespreken). Daarna kies je voor een proefperiode (3 x mee doen voor €45), of voor een lidmaatschap (€105 per half jaar). Bij aanmelden betaal je €20,- inschrijfkosten.----

Would you like to become better at getting your message across, both in speeches and presentations? Boost your online presence?

We are a group of people with the desire an the passion to help each other become a better speaker and presenter. We are all convinced that the Toastmasters' method of "learning by doing" is the best way of achieving this. We know that once on a stage, the theory is nice, but the practice is just that crucial bit different. Only in front of an audience, you really learn when and how your story sticks.

Would you like to find out how it works? Of course you may join (online) to find out how we do it! That way you can find out if you fit in. You can join for free once (and maybe even try impromptu speaking). After that, you choose for a trial period (join 3 x for € 45), or a membership (€105 per half year). When you become a member, you pay a €20,- subscription fee.

Upcoming events (4+)

See all